Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Lekarze orzecznicy ZUS nie chcš ujawniać majštków i grożš porzuceniem pracy

Adobe Stock
Lekarze przyznajšcy renty grożš, że porzucš pracę, bo nie chcš ujawniać swoich majštków.

Prawie pół miliona Polaków może mieć po Nowym Roku poważne kłopoty. Trudno będzie dostać rentę, œwiadczenie rehabilitacyjne czy powypadkowe. Problemy mogš być również z wyjazdami do sanatorium. Większoœć z 650 lekarzy decydujšcych w takich sprawach grozi, że porzuci pracę w ZUS. Wiadomoœć ta ucieszy jedynie osoby korzystajšce ze zwolnień, bo nie będzie komu ich kontrolować.

Lekarze chcš rezygnować z pracy przez ustawę o jawnoœci życia publicznego. Zobowišzuje ich ona do składania od 1 stycznia 2018 r. oœwiadczeń majštkowych. Znajdzie się w nich informacja o ich zarobkach, nie tylko w ZUS, ale także w innych miejscach. Wiadomo będzie, ile majš oszczędnoœci i jak wysokie kredyty zacišgnęli. Każdy dowie się też o sytuacji majštkowej ich małżonków.

W ubiegłym tygodniu lekarze spotkali się z kierownictwem ZUS i zażšdali wykreœlenia ich z listy osób podlegajšcych obowišzkowi ujawnienia informacji o swojej sytuacji majštkowej. Twierdzš, że nie majš nic przeciwko ujawnianiu majštków, jeœli informacje te pozostanš w dyspozycji służb. Nie godzš się jednak na publiczne podawanie danych.

– Wœród lekarzy orzeczników panujš minorowe nastroje, bo i tak na co dzień zdarza nam się oglšdać latajšce krzesła po niekorzystnej dla ubezpieczonego decyzji. Najczęœciej dotyczy to rent. Œwiadczenia te sš przyznawane na kilka lat, nic dziwnego, że budzš spore emocje – mówi orzecznik ZUS ze œrodkowej Polski. – Niejeden lekarz miał już przebite opony, bo osoba niezadowolona z utraty prawa do renty zaczekała, aż wyjdzie z pracy, by zobaczyć, jakim samochodem jeŸdzi. Obawiamy się, że kiedy informacje o naszych zarobkach i stanie majštkowym będš ogólnie dostępne, dopiero się zacznš problemy – dodaje.

Zgodnie z tabelš wynagrodzeń ZUS pensje lekarzy orzeczników wahajš się od 3 tys. do 10 tys. zł, choć ten górny limit jest nieosišgalny na publicznych etatach. Większoœć dorabia po godzinach w prywatnych gabinetach czy jako biegli sšdowi. Jeœli się jednak zsumuje ich zarobki, wychodzš spore kwoty.

– Wyprzedzajšco zbieramy od lekarzy orzeczników informacje dotyczšce ich decyzji po wejœciu w życie ustawy o jawnoœci. Na podstawie tych informacji będziemy wypracowywać rozwišzania, które zabezpieczš bieżšcš i sprawnš obsługę klientów – deklaruje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Centrali ZUS w Warszawie.

Problem w tym, że większoœć orzeczników dorabia w ZUS do emerytury.

– Nie zamierzam składać informacji o majštku, po co mi to – mówi jeden z lekarzy. – Ja i większoœć orzeczników w naszym oddziale mamy już emerytury. Ciekawe, kto przejmie nasze obowišzki. Młodzi nie garnš się do tej pracy przez niskie zarobki, a postępowanie konkursowe na to stanowisko trwa aż trzy miesišce – dodaje.

650 lekarzy może zrezygnować z pracy w ZUS, paraliżujšc przyznawanie rent i kontrole zasiłków

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL