Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Zastšpienie w programie stażu umiejętności z intensywnej terapii na rzecz medycyny rodzinnej

123RF
Zastšpienie w programie stażu umiejętnoœci z intensywnej terapii na rzecz medycyny rodzinnej to poważny błšd – uważajš anestezjolodzy.

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) ostro krytykuje projekt rozporzšdzenia w sprawie sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Specjaliœci uważajš, że zastšpienie umiejętnoœci z anestezjologii i intensywnej terapii kwalifikacjami z medycyny rodzinnej będzie ze szkodš dla lekarzy stażystów. Tym bardziej że na stażu powinno się pogłębiać wiedzę dotyczšcš œwiadczeń szpitalnych.

PTAiIT podkreœla, że współczeœnie anestezjologia i intensywna terapia odpowiadajš za koordynację całego procesu pooperacyjnego i opiekę nad chorymi w bezpoœrednim zagrożeniu życia. – O ile umiejętnoœć reanimacji jest potrzebna każdemu lekarzowi, o tyle niewielu z nich przyda się potem umiejętnoœć diagnozowania grypy – tłumaczy w rozmowie z „Rz" jeden z anestezjologów.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL