Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Eksperci: poradnie w szpitalach odbiorš pacjentów lekarzom rodzinnym

123RF
Eksperci ostrzegajš: poradnie pediatryczne i internistyczne przy szpitalach mogš odebrać lekarzom częœć pacjentów.

Utworzenie przy każdym szpitalu, który znajdzie się w sieci, poradni anestezjologicznej, internistycznej i pediatrycznej, zakłada nowelizacja rozporzšdzenia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Szpitalna porada pediatry i internisty pozwoli skontrolować jego stan po wypisie, zapobiegajšc w ten sposób powikłaniom i powrotowi na oddział. Wprowadzajšc poradę z chorób wewnętrznych resort chce też zmniejszyć obcišżenie innych specjalistów, do których kieruje się pacjentów po pobycie w szpitalu. To ważna zmiana, bo oddziały internistyczne i pediatryczne przypisano w sieci do poziomu podstawowego, a więc będš funkcjonować we wszystkich szpitalach, również tych najmniejszych - miejskich i powiatowych.

Pomysł chwali dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. - Ze względu na wysokie koszty hospitalizacji, pacjent wypisywany jest dziœ ze szpitala najszybciej, jak to możliwe i dobrze, gdy szpital ma szansę otoczyć go opiekš – uważa.

Zdaniem częœci ekspertów przywrócenie przyszpitalnych poradni, które w 1999 r. przeniesiono do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), spowoduje odpływ pacjentów z przyszpitalnych POZ do gabinetów internistycznych przy szpitalach.

 

– Pacjent w naturalny sposób wybierze lekarza przyjmujšcego w szpitalu – mówi anonimowo jeden z ekspertów branży medycznej. Przepisanie się od dotychczasowego lekarza POZ do innego dla pacjenta wišże się wyłšcznie z wypełnienie druku.

Dr Jacek Krajewski, prezes skupiajšcego lekarzy rodzinnych Porozumienia Zielonogórskiego, nie boi się, że pacjenci będš rezygnować z dotychczasowych poradni, szczególnie tych blisko miejsc ich zamieszkania.

Poradnie, które zgodnie z dzisiejszym zapisem majš służyć koordynowanej opiece medycznej w szpitalu, mogš się też zmienić. – Rozporzšdzenie można przecież znowelizować dopisujšc im funkcję poradni POZ – mówi anonimowo ekspert. I dodaje, że interniœci i pediatrzy w szpitalach mogliby być argumentem przetargowym w corocznych negocjacjach ministerstwa z lekarzami rodzinnymi.

Na razie jednak dyrektorzy szpitali głowiš się, skšd wzišć specjalistów do nowych poradni. Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej pod koniec kwietnia br. internistów wykonujšcych zawód było 28 955, a pediatrów 14 891, przy czym duża częœć z nich przyjmuje tylko w poradniach lub indywidualnych praktykach lekarskich w dużych miastach.

- System oparty na tzw. lecznictwie otwartym powinien gwarantować doœć szerokš, rozbudowanš sieć oœrodków bliskich miejsca zamieszkania pacjenta, a lecznictwo szpitalne powinno tylko dopełniać tej opieki - mówi dr Małgorzata Gałšzka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego. Š?

Etap legislacyjny: konsultacje społeczne

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL