Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Minister określił procedury medyczne, które może wykonywać student medycyny

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Resort zdrowia okreœlił, które procedury student medycyny może wykonywać sam, a które pod okiem lekarza.

Rozporzšdzenie w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego porzšdkuje ksišżeczkę stażowš. Okreœla, które procedury medyczne student może wykonywać jeszcze w trakcie studiów, a do których dopuszczony zostanie, dopiero kiedy uzyska prawo do wykonywania zawodu – na stażu podyplomowym lub w trakcie specjalizacji.

– To rozporzšdzenie bardzo oczekiwane przez dziekanów – mówi prof. Janusz Moryœ, były rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i były prezes Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). – Przywrócenie stażu podyplomowego sprawiło, że częœć umiejętnoœci, które miały być wykonywane przez studenta szóstego roku samodzielnie, teraz umieszczona jest jako „umiejętnoœć B", przy której student może asystować lub po prostu jš obserwować – dodaje.

Nowoœciš jest dookreœlenie, że wybrane umiejętnoœci student może nabyć w symulowanych warunkach klinicznych, a więc również w pracowniach fantomów.

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dodaje, że w dobie gwałtownego rozwoju medycyny rozporzšdzenie w sprawie zajęć praktycznych musi być zmieniane regularnie.

– Wiele technik diagnostycznych się dezaktualizuje, a studenci muszš uczyć się wykonywania czynnoœci leczniczych metodami nowoczesnymi – tłumaczy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL