Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Strajk lekarzy przeciwko likwidacji oddziałów lubelskiego szpitala

123RF
Lekarze z lubelskiego szpitala wypowiedzieli klauzule dotyczšce ponadwymiarowego czasu pracy w proteœcie przed likwidacjš oddziałów.

Dlaczego lekarz pracujšcy dłużej, niż przewiduje ustawa, ma być represjonowany? – pytajš lekarze z szeœciu oddziałów szpitala wojewódzkiego w Lublinie, którzy wypowiedzieli klauzule opt-out, czyli pisemne oœwiadczenie o zgodzie na pracę w wymiarze przekraczajšcym przewidziane w ustawie o działalnoœci leczniczej 48 godzin w tygodniu. To sprawia, że nie będš mogli brać więcej niż trzech dyżurów miesięcznie, co oznacza problem z obsadzaniem dyżurów i może sparaliżować pracę szpitala.

Klauzule opt-out wypowiedzieli lekarze zatrudnieni na szeœciu oddziałach – gastroenterologii, pediatrii, chirurgii, nefrologii, kardiologii i neurologii. Protestujš w ten sposób przeciwko niskim zarobkom, nieadekwatnym do liczby przepracowanych godzin. Stażysta, czyli lekarz po studiach, dostaje 1,4 tys. zł na rękę, rezydent, czyli lekarz w trakcie specjalizacji – od 2,2 do 2,4 tys. zł na rękę, a specjalista najwyżej 3,5 tys. zł.

O wyższe stawki dla lekarzy od wielu miesięcy walczy Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy. Niedawno zagrozili, że jeœli minister zdrowia nie uwzględni ich postulatów i nie wprowadzi znacznych podwyżek dla lekarzy, zacznš masowo wypowiadać opt-outy w całym kraju.

– Zgoda lekarzy na pracę w wymiarze ponadwymiarowym stanowi zawsze gest dobrej woli wobec dyrektorów szpitali, którzy tego nie doceniajš ani nie rozumiejš – mówi Damian Patecki, wiceprzewodniczacy Porozumienia Rezydentów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL