Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Fotolia.com
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 15 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporzšdzenie Ministra Zdrowia okreœlajšce nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Ministerstwo zwraca uwagę na zmianę dotyczšcš informacji o poprzednich cišżach i porodach matki dziecka:

- pozycja VI w załšczniku nr 1 do rozporzšdzenia,

- pozycja VIII w załšczniku nr 2 do rozporzšdzenia.

MZ wskazało, że obecnie należy wpisać liczbę dzieci dotychczas urodzonych przez matkę – bez aktualnego urodzenia.

Ministerstwo wnosi o zapoznanie pracowników podmiotu leczniczego z tš zmianš. Rzetelne dane o liczbie i kolejnoœci urodzonych dzieci majš duże znaczenie m.in. dla prowadzenia polityki w zakresie rodzin wielodzietnych, w tym realizacji i monitorowania programu 500+.

Podstawa prawna: Rozporzšdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 2305)

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL