Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Nowe mapy potrzeb zdrowotnych

Fotolia.com
Mniej położnictwa, więcej opieki paliatywnej. Resort zdrowia opublikował nowe mapy potrzeb zdrowotnych, uaktualnione o nowe dane i 15 grup chorób.

93 oddziały położnicze i 16 pediatrycznych będzie w 2020 r. udzielać mniej œwiadczeń niż przyjęte minimum (400 dla położnictwa i 700 dla pediatrii) – wynika z aktualnych map potrzeb zdrowotnych. A to, jak tłumaczš analitycy, podaje w wštpliwoœć zasadnoœć ich istnienia.

Według prognoz za dwa lata liczba hospitalizacji pediatrycznych zmniejszy się aż o 31 tys., najbardziej na Œlšsku (o 3,2 tys. mniej), w Lubelskim (2,9 tys.) i na Podkarpaciu (2,7 tys.).

Najwięcej oddziałów położniczych niespełniajšcych minimum 400 porodów rocznie będzie na Dolnym Œlšsku (12 na 30 wszystkich), w Wielkopolsce (8 na 49) i na Œlšsku (8 na 39). Zdaniem analityków zasadna byłaby likwidacja 93 oddziałów ze wszystkich 395 działajšcych w Polsce.

Według wyliczeń ministerialnych analityków spoœród 16 oddziałów pediatrycznych niespełniajšcych wymagania minimum 700 hospitalizacji rocznie najwięcej będzie na Dolnym Œlšsku (3 na 21 wszystkich), Mazowszu (3 na 37), LubelszczyŸnie (2 na 20) i w Œwiętokrzyskiem (2 na 15). W województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim liczba oddziałów pediatrycznych powinna, zdaniem autorów map, pozostać na obecnym poziomie.

Twórcy map rekomendujš za to zwiększenie liczby miejsc paliatywno-hospicyjnych, m.in. dla chorych œmiertelnie. Łšczne zapotrzebowanie oszacowano na 105,8 tys., z czego 3,8 tys. w warunkach stacjonarnych.

Mapy wzbogacono o dane dla 15 grup chorych (m.in. choroby jamy ustnej, metaboliczne, zakaŸne, nerek i dróg moczowych, skóry, oka i okolic). Uzupełnia je analiza potrzeb w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) i podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Resort zdrowia zapowiada, że w pierwszym kwartale 2018 r. opublikuje podsumowanie map, a do czerwca znowelizuje rozporzšdzenie w sprawie zakresu ich treœci, co pozwoli wykorzystać dane z dotychczasowych dokumentów.

W maju opublikowana ma zostać II edycja map dla lecznictwa szpitalnego z analizš oddziałów, a do drugiej połowy roku – podsumowanie analiz map dla szpitali. Jeszcze w tym półroczu udostępniona ma zostać elektroniczna Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych z cyfrowymi analizami z map.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL