Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

#RZECZoPRAWIE - Adam Odojewski: Odejście od łóżka pacjenta nie może być oparte o zegarek

Adam Odojewski
rp.pl
Z punktu widzenia prawnego odejœcie od łóżka nie może być oparte o zegarek i autonomicznš decyzję lekarza, ale musi uwzględniać dobro pacjenta – mówił we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mec. Adam Odojewski z kancelarii Dentons.

Ponad 3,5 tys. lekarzy wypowiedziało już klauzulę opt-out. Goszczšcy we wtorkowym programie #RZECZoPRAWIE mec. Adam Odojewski z kancelarii Dentons przypomniał, że klauzula ta ma w prawie europejskim charakter gwarancyjny, a mianowicie ma chronić pracownika przed wymuszaniem na nim, aby pracował wbrew swojej woli ponad normatywny czas pracy. - Klauzula ta zakłada, że nikomu nie można nakazać pracy więcej, niż œrednio 48 godzin tygodniowo. Klauzula ta wprowadza też pewny wyjštek, będšcy klauzulš opt-out, zgodnie z którym w niektórych zawodach istnieje możliwoœć w pewnych zawodach zobowišzania pracownika do pracy w większym wymiarze niż te 48 godzin tygodniowo, ale pod warunkiem, że wyrazi on pisemnš zgodę – tłumaczył radca prawny.

Rezydenci narzekajš, że przynoszšc wypowiedzenie klauzuli opt-out do kadr szpitala, słyszš, że musi znaleŸć się na niej np. pieczštka ordynatora. Ekspert podkreœlił, iż wypowiedzenie klauzuli nie wymaga takich formalnoœci. - Przepisy prawa w tym zakresie sš jednoznaczne: wystarczy informacja na piœmie przedłożona pracodawcy, zgodnie z którš pracownik rezygnuje ze œwiadczenia tych ponadnormatywnych dyżurów – wskazał mec. Odojewski.

Jego zdaniem jest to karta negocjacyjna w rękach lekarzy-rezydentów, którzy z racji skali tego protestu sš w stanie wynegocjować z Ministerstwem Zdrowia lepsze warunki œwiadczenia swojej pracy. Jak jednak zaznaczył, muszš mieć na uwadze, że obowišzuje ich etyka lekarska. - Może pojawić się sytuacja graniczna, gdy lekarz, który kończy swój dyżur a nie skorzystał za klauzuli opt-out, mógłby zdecydować o tzw. odejœciu od łóżka, majšc œwiadomoœć, że przy tym łóżku nie ma innego lekarza – tłumaczył ekspert. – Z punktu widzenia prawnego odejœcie od łóżka nie może być oparte o zegarek i autonomicznš decyzję lekarza, ale musi uwzględniać dobro pacjenta, żeby w danym przypadku nie narazić go na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL