Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Inwestorzy już ostrzš sobie zęby na kolejne transakcje

Freedom Nieruchomoœci
Przyszły rok na rynku mieszkaniowym nie będzie gorszy niż mijajšcy. Nadal aktywni będš inwestorzy.
Jakie trendy dojdš do głosu na rynku wtórnym? Co będzie hitem? Zapytaliœmy o to ekspertów.

Paweł Grabowski , poœrednik z BIG Nieruchomoœci

– Jeœli dostępnoœć i koszt kredytów hipotecznych nie pogorszš się diametralnie, 2016 rok będzie równie udany jak ten. Oprócz rosnšcej popularnoœci zakupów mieszkań na wynajem nie przewidujemy innych wyróżniajšcych się tendencji. Już teraz obserwujemy bardzo duże zainteresowanie kawalerkami kupowanymi na wynajem. Rynek jest systematycznie czyszczony z takich ofert. Spoœród małych mieszkań nie sprzedajš się tylko te, których ceny sš wyraŸnie przeszacowane. Hitem nadal pozostanš mieszkania kompaktowe, np. dwa pokoje na 30 mkw. czy trzy do 50 mkw. Prognozujemy utrzymanie się cen na obecnym poziomie.

Marcin Moneta, analityk Wrocławskiej Giełdy Nieruchomoœci (WGN)

– Wszystko wskazuje, że nadchodzšcy rok będzie rokiem koniunktury na rynku mieszkań używanych. Takie wnioski można wysnuć z tego, co już się dzieje w tym segmencie. Spadki cen lokali wyhamowały. W niektórych miastach regionalnych widać nawet lekkš zwyżkę cen. Od wrzeœnia rynek wtórny zyskał nowš dynamikę – został dopuszczony do programu „MdM". Emdeemowskie lokale używane bijš rekordy popularnoœci. Taki trend utrzyma się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Mieszkania używane sš tańsze, a na wielu lokalnych rynkach budownictwo deweloperskie jest ograniczone. Polacy najchętniej poszukujš stosunkowo małych mieszkań. Najczęœciej sš to dwa, góra trzy pokoje do 60 mkw. Wydaje się, że nic się tu nie zmieni, choć jeœli utrzymajš się pozytywne tendencje dotyczšce zarobków, dostępnoœci mieszkaniowej oraz zrealizowane zostanš plany kolejnych cięć stóp procentowych, to być może w zwišzku z większš zdolnoœciš kredytowš ruszy sprzedaż mieszkań dużych, powyżej 70 mkw. Nadal wzięciem będš się cieszyć mieszkania kupowane na wynajem. Muszš być to stosunkowo niewielkie, bardzo dobrze zlokalizowane nieruchomoœci, na które łatwiej znaleŸć najemców. Sš jednak czynniki zagrażajšce popytowi – to rosnšcy od przyszłego roku minimalny wkład własny do kredytów. Wyniesie on 15 proc. Co prawda KNF daje bankom możliwoœć obejœcia tego wymogu – ubezpieczenia bšdŸ skredytowania dodatkowych 5 proc., ale jak to będzie wyglšdało w praktyce, nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak sektor bankowy zareaguje na tzw. podatek bankowy. Niektóre instytucje finansowe już podnoszš marże kredytów hipotecznych, co może negatywnie wpłynšć na zdolnoœć kredytowš klientów.

Tomasz Błeszyński, doradca na rynku nieruchomoœci

W nowym roku rewolucji raczej nie będzie. Tak jak do tej pory zainteresowaniem będš się cieszyć nowsze, jedno-, dwupokojowe mieszkania do ok. 50 mkw. o dobrym standardzie, w dobrych lokalizacjach. Klienci poszukujš funkcjonalnych lokali, położonych raczej nie nie parterach i nie na ostatnich piętrach. Hitem w przyszłym roku będzie, tak jak do tej pory, oferta z niższš cenš niż rynkowa. Być może mniej zamożni klienci zacznš bardziej interesować się zakupami mieszkań np. na licytacjach komorniczych. Dopóki obowišzujš limity w „MdM", ceny mieszkań na rynku wtórnym będš podlegały nieznacznym korektom. Dotyczy to rynków, które majš emdeemowskš ofertę. Możliwe, że w połowie roku zabraknie pieniędzy na obsługę programu „MdM", co w połšczeniu z przewidywanš sztywnš politykš kredytowš banków oraz wysokš podażš mieszkań na rynku pierwotnym może doprowadzić do stopniowej stabilizacji cen, a nawet do przecen lokali na rynku wtórnym. Byłoby to pożšdane, bo lokale używane sš mocno przeszacowane.

Jarosław Mikołaj Skoczeń , ekspert Emmerson Realty

Przyszły rok na rynku mieszkaniowym zapowiada się ciekawie. Uwolnienie rynku wtórnego dla rzšdowego programu „MdM" przyniosło pod koniec tego roku duży wzrost sprzedaży. W 2016 r. może być podobnie. Dużo się dzieje także na rynku pierwotnym. Wcišż rusza wiele nowych inwestycji. Nie przewiduję większych zmian cen – ani na rynku wtórnym, ani pierwotnym. Utrzymajš się na obecnym poziomie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL