Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Młody Polak szuka domu

Emmerson
Najbardziej aktywnš grupę na rynku nieruchomoœci stanowiš klienci w wieku 18 - 35 lat.

- Szukajšc dla siebie mieszkania lub domu kierujš się zupełnie innymi wartoœciami i priorytetami niż poprzednie pokolenia - zwracajš uwagę przedstawiciele portalu Nieruchomosci-online.pl. - Inny jest też ich sposób poszukiwania nieruchomoœci. Tak wynika z analizy trendów zachowań przedstawicieli tego pokolenia.

Internet jest zawsze

- Raport „Nowi poszukujšcy w internecie – kim sš oraz w jaki sposób szukajš nieruchomoœci" został opracowany na podstawie danych na temat sposobu korzystania przez użytkowników z portalu Nieruchomosci-online.pl, a także badań na temat hierarchii wartoœci i priorytetów pokolenia milenialsów - wyjaœniajš przedstawiciele portalu. Przypominajš, że do pokolenia milenialsów, zwanego również pokoleniem Y, należš osoby urodzone w latach 1981-1991 (lub nawet 97.)

- To grupa liczniejsza niż starsze pokolenie X. Milenialsi przywišzujš mniejszš wagę niż poprzednie pokolenie do dóbr materialnych i luksusowych - opowiadajš przedstawiciele portalu Nieruchomosci-online.pl. - Dbajš, by zachować zdrowe proporcje między pracš i życiem prywatnym. Pokolenie to różni się także sposobem korzystania z internetu. Młodzi Polacy traktujš go jako Ÿródło więzi, rozrywki, relaksu, porad i inspiracji, a nie jako narzędzie pomocne w pracy - jak w przypadku pokolenia X - dodajš.

Charakterystyczne dla tej grupy jest również to, że jest stale obecna w mediach społecznoœciowych. Eksperci portalu zwracajš uwagę, że pokolenie Y wkrótce będzie najliczniejszš grupš na rynku nieruchomoœci. - Wedle danych Nieruchomosci-online.pl osoby w wieku 25-35 lat stanowiš już 36,11 proc. wszystkich obecnie aktywnie poszukujšcych nieruchomoœci - podajš. - Grupa ta szybko roœnie, bo jest zasilana przez dzisiejszych osiemnasto- i dwudziestolatków, których system wartoœci i sposób korzystania z internetu sš zbliżone do przedstawicieli pokolenia Y. Polacy w wieku 18-35 lat stanowiš prawie 54 proc. wszystkich potencjalnych nabywców na rynku nieruchomoœci.

Blisko szkoły

- Dla milenialsów wybierajšcych nieruchomoœć bardzo ważne jest sšsiedztwo - bliskoœć szkół oraz dostęp do szybkiego internetu - wynika z raportu portalu Nieruchomosci-online.pl. - W znalezieniu wymarzonej nieruchomoœci oczekujš pomocy, która zostanie im udzielona w bezpoœrednim kontakcie z poœrednikiem lub właœcicielem mieszkania. Charakterystyczne dla tej grupy jest bowiem to, że coraz więcej z nich nieufnie podchodzi do wszystkiego, co mówi firma czy organizacja, postrzegajšc to jako próbę nakłonienia do zakupu. Jednoczeœnie młodzi Polacy traktujš jako oczywiste, że powinni mieć dostęp do ofert nieruchomoœci za poœrednictwem każdego urzšdzenia mobilnego, a nie tylko przez komputer.

- Młodzi Polacy, szukajšc nieruchomoœci, zaczynajš przeglšdanie ogłoszeń nieruchomoœci na komputerze w trakcie pracy, klikajšc np. na oferty, jakie otrzymali z serwisu nieruchomoœć, aby dokończyć tę czynnoœć wieczorem w domu - podajš przedstawiciele portalu Nieruchomosci-online.pl. - Charakterystyczne dla tej grupy jest jednoczesne wyszukiwanie informacji na wielu urzšdzeniach. Przykładem takiego zachowania może być sytuacja, gdy użytkownik zobaczy reklamę inwestycji deweloperskiej w telewizji i aby mieć więcej informacji na jej temat, sięga po smartfon lub tablet - wyjaœniajš.

Najchętniej wykorzystywanym urzšdzeniem do przeglšdania ofert nieruchomoœci przez młodych Polaków jest tablet. W następnej kolejnoœci sš urzšdzenia stacjonarne, a na końcu - smartfony.

Michał Kurczycki, prezes zarzšdu firmy NNV, właœciciela portalu Nieruchomosci-online.pl, komentuje: - Redefinicja priorytetów, zmiana zachowań nowego pokolenia, w szczególnoœci jego interakcji w internecie, otwierajš przed poœrednikami nowy wymiar promocji usług, który opiera się o bezpoœredniš komunikację. Grupa wkraczajšca powoli na rynek nieruchomoœci właœnie takiej komunikacji oczekuje. Wymaga to jednak od poœredników poœwięcenia większej iloœci czasu. Również portale z ogłoszeniami nieruchomoœci powinny dostosowywać się do zmieniajšcych się wzorców zachowań użytkowników i ich wymagań. Stšd koniecznoœć posiadania przez portale nieruchomoœci takich funkcji, jak np. dostępnoœć oferty na każdym urzšdzeniu czy umożliwienie natychmiastowego, bezpoœredniego kontaktu z osobš odpowiedzialnš za ofertę nieruchomoœci. Ci poœrednicy, którzy szybciej rozszyfrujš nowe pokolenie, zyskajš przewagę konkurencyjnš, którš trudno może być nadrobić.

ródło: Nieruchomoœci-online.pl

o portalu

Nieruchomosci-online.pl to portal, który prezentuje oferty nieruchomoœci z rynku pierwotnego i wtórnego. Właœcicielem serwisu jest szwajcarska spółka NNV AG, w której portfolio jest także kilka innych serwisów ogłoszeniowych, jak np. Autoteam.pl czy Firmy.net.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL