Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Bohdan Butenko: Pośrednio jestem uczniem Jana Matejki i Józefa Mehoffera

Wydawnictwo
Nie mogę robić wszystkiego, co mi się podoba, ale nie mogę też robić tego, co mi się nie podoba. To wielka różnica. Jakieœ kompromisy w życiu były, ale też zależy, co nazywamy kompromisem – bo jeœli zmianę formatu czy czcionki, to owszem, zdarzało się - mówi rysownik Bohdan Butenko.

Plus Minus: W czasie niedawnej wizyty w Polsce brytyjskiej pary ksišżęcej dwójka ich dzieci otrzymała w prezencie ksišżeczkę „Pan Maluœkiewicz i wieloryb" Juliana Tuwima z pańskimi ilustracjami. Ucieszyło to pana?

Na pewno to miła sytuacja. Tš ksišżeczkš zadebiutowałem, więc tym bardziej mnie cieszy, że wcišż jest doceniana. Jest znana nie tylko w Polsce, została przetłumaczona na kilka języków. Klasyka trzyma się mocno.

Był pan uczniem Jana Marcina Szancera, słynnego ilustratora ksišżek dla dzieci i dorosłych. To ciężar czy przywilej?

Bohdan Butenko, „Dziura”, Zielona Sowa, 2017.
Rzeczpospolita

Uważam, że przywilej. Miałem szczęœcie, że trafiłem akurat na niego i mogłem być jego studentem, a potem i dyplomantem.

Artystycznie to było spotkanie dwóch różnych œwiatów, gdy przypomnieć jego pełne subtelnoœci delikatne kreski i pana czarnš, doœć grubš...

Mówiłem po wielekroć, ale to się przecież nie zmieniło – jestem poœrednim uczniem Matejki. Uczniem Matejki był Mehoffer, Mehoffera – Szancer. A tego z kolei ja. Czy o którymkolwiek z nich można powiedzieć, że jest podobny do swego profesora?

Ale też nie wiemy, czy ich artystyczne relacje były proste...

Bohdan Butenko, „Kurczštka-Gapiszštka”, Zielona Sowa, 2017.
Rzeczpospolita

Owszem, z pewnoœciš bywały nieproste. Ale jeœli chodzi o Szancera, to był on znakomitym profesorem pod każdym względem, nie tylko człowiekiem majšcym swoje zdanie, ale także uważnym nauczycielem zachęcajšcym studentów do pozostania sobš, poszukiwania i rozwijania własnej drogi. To nie było takie oczywiste, na ogół dla wykładowcy jest proœciej, gdy ulega się jego sposobowi myœlenia. W pracowni Szancera byli także koledzy podatni na autorytet tego artysty. Ale on był bardzo życzliwy i namawiał do własnych poszukiwań. Nigdy ich nie stopował, przeciwnie – bardzo w tym pomagał. Kiedy obwieœciłem mu, że chciałbym być także studentem profesora Henryka Tomaszewskiego, powiedział: „Oczywiœcie, tylko pod warunkiem, żebyœ u mnie nie zawalał". A asystentem Tomaszewskiego był wtedy Jan Lenica.

Duży mieli na pana wpływ?

Na pewno mieli. Jeden z moich profesorów – ale nie był to Szancer – powtarzał nam, że w szkole powinniœmy się uczyć z całych sił i poœwięcać temu jak najwięcej czasu. A potem dodawał: „A jak wyjdziecie ze szkoły, postarajcie się o tym jak najszybciej zapomnieć".

Jednak Szancer, oglšdajšc pańskie prace, musiał rozumieć, że będzie miał pan kłopot ze zrobieniem dyplomu w trudnym w Polsce czasie lat 50., gdy doktryna realizmu socjalistycznego wymuszała i w działaniach artystycznych oczywistoœć i realizm.

Szancer rozumiał więcej. To był 1955 rok, który zaowocował na przykład festiwalem młodzieży i bardzo ważnš wystawš w Arsenale, o której już dziœ mało kto pamięta, a która była ewenementem na owe czasy, przełomem. Kiedy nie zostałem dopuszczony do dyplomu w lutym 1955 roku, Profesor powiedział, żebym się tym nie przejmował i robił swoje. Prawdę powiedziawszy – nie spodziewałem się, że moja praca zostanie odrzucona, choć charakter moich rysunków rzeczywiœcie nie był zgodny z oficjalnie lansowanš wówczas liniš. Jednak stosunek Szancera do mnie nic się nie zmienił. Przychodziłem do niego, robił mi korekty, choć formalnie nie byłem już studentem. I tu warto dodać, że w czerwcu tego samego roku, po politycznym przełomie – ta sama moja praca – tyle że ukończona, otrzymała znakomitš ocenę, i to od tych samych profesorów, którzy jš wczeœniej odrzucili.

Ale pewnie rekompensatš była bardzo ciekawa posada, którš od razu po studiach pan objšł – redaktora artystycznego wydawnictwa Nasza Księgarnia. Dla takiego młokosa musiało to być nie lada wyróżnienie.

Było w tym nieco szczęœliwego przypadku. Zostałem zauważony na wystawie dyplomantów. A trzeba dodać, że moje prace były specjalnie eksponowane, nie wisiały jak innych na œcianach, ale leżały na długim stole stojšcym poœrodku sali. Też ciekawostka. Ale zanim to wszystko tak się szczęœliwie potoczyło, były i kłopoty techniczne. Istniał zwyczaj, że każdy student składał swojš pracę dyplomowš w dziekanacie i każdy starał się, żeby elegancko wyglšdała. Ja nie zdołałem na czas kupić brystolu, z którego taka teczka miała zostać wykonana, a wtedy były nieliche kłopoty z materiałami do pracy. Kiedy wreszcie od kogoœ zaprzyjaŸnionego wyprosiłem kawał kartonu, cyzelowałem przez kilka dni tę teczkę. Wyszła przepiękna. Udałem się więc do dziekanatu, żeby przepakować moje prace ze zwykłej szarej koperty, w której były zdeponowane, i okazało się, że komisja egzaminacyjna właœnie obraduje. W rezultacie dobrze na tym wyszedłem, bo wprawdzie wyjmowali do oglšdania moje prace z szarej koperty, ale za to nie miałem stresu oczekiwania na wynik.

Nie tylko o brystol było trudno, o inne materiały także. Dlatego malował pan tylko czarnym tuszem?

Owszem, o materiały potrzebne do uprawiania mojego zawodu łatwo nie było. I dlatego moja kreska była oszczędna. Ale jak już kolor był możliwy, chętnie wzbogaciłem nim moje postacie. Na przykład Gapiszona, który był czarno-biały, a kiedy w „Misiu" uzyskał możliwoœć kolorów, to chętnie z tego skorzystałem.

„Miœ", „Œwierszczyk", „Płomyczek" – wszystkie te pisma zaludniał pan swoimi bohaterami, kształtujšc wyobraŸnię kilku pokoleń dzieci. Więcej było w tym zabawy czy rozsšdnej edukacji?

Jedno w sposób naturalny łšczyło się z drugim. A „Œwierszczyk" do dziœ zachował wiele swoich walorów – od strony graficznej. Na temat tekstów i literatury się nie wypowiadam. To nie moja specjalnoœć.

Ale jest pan też przecież autorem historyjek, które sam ilustruje.

Tu powołam się na autorytet znakomitego malarza francuskiego Georges'a Braque'a, który mówił, że jeżeli chce mieć jakiœ obraz, to go sobie maluje. Ze mnš jest podobnie – kiedy mam pomysł na jakieœ ilustracje, a nie mam tekstu, to go piszę.

Sobie czy dzieciom?

Muszę napisać sobie, żeby napisać dla dzieci. Nieraz odbršzawiam bajki dla dzieci, jak w „KrUlewnie Œnieżce", na którš składajš się cztery wariacje na temat znanych bajek. W tym roku wyszedł „Wesoły kaszkiecik", której bohater, beztroski Dyzio, próbuje odnaleŸć właœciciela znalezionego w krzakach nakrycia głowy, wprawiajšc w zakłopotanie napotkane osoby.

Po 1956 roku w Polsce „zelżało", ale będšc redaktorem artystycznym wydawnictwa, mógł pan napotykać jakieœ kłopoty zwišzane z wydawaniem ksišżek niektórych autorów. Cenzura ingerowała w literaturę dziecięcš?

Oczywiœcie. Bywało to bardzo bolesne. Wielokrotnie współpracowałem z Wiktorem Woroszylskim, także autorem antologii poetyckiej „Nastolatki nie lubiš wierszy", która miała się ukazać w 1968 roku. Ale w tym czasie pisarz naraził się władzy i zakazano wydawania jego ksišżek, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych - to nie miało znaczenia. Po prostu był na niego zapis. W zwišzku z tym cały już wydrukowany nakład ksišżki „Nastolatki nie lubiš wierszy" miał pójœć na przemiał. A byłaby to wielka strata, bo antologię Woroszylski zrobił œwietnš. Pojechałem do drukarni, porozmawiałem z szefem zmiany, z którym byłem zaprzyjaŸniony. Dogadaliœmy się, że trzeba przedrukować pierwszš stronę, zmieniajšc w niej datę wydania z 1968 na 1967. Zrobiłem wielkš siódemkę, którš do dziœ można zobaczyć, bo widać, że nie pasuje do reszty cyfr – jest olbrzymia. I jeszcze trzeba było tom oprawić. Na szczęœcie w introligatorni była przygotowana oprawa ksišżki w tym samym formacie, ale grubszej. Postanowiliœmy z niej skorzystać. Do dziœ widać, że jest w za dużym ubraniu. Owszem, ograniczano potem jej rozpowszechnianie, ale ukazała się. Kilka lat póŸniej kłopot miała ksišżka „Pali się!", choć do Brzechwy nie było żadnych ideowych zastrzeżeń. Publikacja miała się ukazać w 1975 roku, czyli w czasie, gdy w Warszawie w cišgu paru dni wybuchło kilka wielkich, za to niewiadomego pochodzenia pożarów, między innymi CDT, czyli póŸniejszego Smyka, a także Mostu Łazienkowskiego. Ksišżka przeleżała w magazynach około dwóch lat, bo trzeba przyznać, że miała duży format i napis na okładce rzucał się w oczy.

Przez wiele lat współpracował pan z TVP, tworzšc dla niej scenografie, i to nie tylko w programach dla dzieci...

Miałem dobre podstawy. Zaczšłem naukę w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych mieszczšcej się na ulicy Myœliwieckiej, która była drugš uczelniš artystycznš obok ASP. Miała jednak zupełnie inny charakter niż Akademia, były tam takie wydziały jak grafika, ksišżka, plakat, architektura wnętrz, scenografia – wszystkiego było po trochu. Współpracę z telewizjš zaczynałem od gapiszonowych programów, które były wówczas nowatorskie – taki był pomysł „ożywiania" Gapiszona. Potem były różne programy rozrywkowe, a nawet i opera z Gustawem Holoubkiem w jednej z głównych ról.

Gustaw Holoubek œpiewał?

W pewnym sensie. To były „Lalki mistrza Piotra" Manuela de Falli, opera w jednym akcie na motywach „Don Kichota" Cervantesa w reżyserii Jana Kulmy. Był 1958 rok i właœnie wtedy zadebiutował w telewizji Gustaw Holoubek. Do roli Sancho Pansy mieliœmy odtwórcę, ale szukaliœmy jeszcze wysokiego i chudego Don Kichota. Wytypowaliœmy dwóch kandydatów, jednak obaj byli zajęci. Pani w dziale angażowania artystów przypomniała sobie o młodym człowieku, który dopiero co przyjechał z Krakowa. Zapytaliœmy tylko: „Ale czy jest chudy i wysoki?". Potaknęła bez mrugnięcia okiem. Tak odtwórcš roli Don Kichota został Gustaw Holoubek. Przedstawienie szło na żywo, jak wszystko wtedy w telewizji.

Co było największš niespodziankš w pracy w telewizji?

Praca przy Kabarecie Starszych Panów. Z Przyborš i Wasowskim współpracowało się wspaniale. Podchwytywali natychmiast wszystkie propozycje, ba, wręcz ich oczekiwali. Bawiły ich takie grepsy jak wycišganie z sekretarzyka o głębokoœci 40 centymetrów dwumetrowej halabardy. To był rodzaj twórczej zabawy i wspaniałe doœwiadczenia, ponieważ poczynajšc od pierwszej próby czytanej, program się rozwijał, aktorzy, reżyser i scenograf dodawali swoje trzy grosze, które aktorzy bardzo chętnie przyjmowali. A to nie była rzecz oczywista, te pomysły nieustannie wymagały od wykonawców gotowoœci do zmian, współdziałania. Wszystko pšczkowało do ostatniej chwili. A potem mieliœmy trzy próby kamerowe i koniec – program szedł na żywo.

Kiedy znudziła się panu praca w TVP?

Nie tyle ja się rozstałem z telewizjš, ile ze mnš się rozstano. Współpracowałem do stanu wojennego. Nie chciałem robić programu dla dzieci „Tik-Tak".

Osobnš dziedzinš pańskiej twórczoœci sš plakaty, i to bardzo różnorodne – nie tylko do dziecięcych filmów, ale i dla dorosłych, jak choćby do słynnego filmu „Kobieta i mężczyzna" Leloucha. Były też plakaty reklamowe. To prawda, że zachęcał pan do jedzenia dorsza?

A widziała pani taki plakat? Raczej pani go nie odnajdzie, bo go nie wykonałem. Ale inne dotyczšce artykułów spożywczych – owszem. Na przykład serów. W tym roku po raz pierwszy w życiu miałem wystawę plakatów w Lublinie. Poczštkowo miało być ich najwyżej 30, ale okazało się, że jest ich ponad 70 – z różnych dziedzin, najwięcej filmowych, reklamowych i posterów. Ale też, na przykład, na otwarcie Teatru Wielkiego w 1965 roku zaprojektowałem plakat do „Halki".

Lubił pan to robić?

Gdybym nie lubił, nie przyjšłbym tego zlecenia.

To znaczy, że zajmuje się pan tylko tym, co lubi robić?

Kiedyœ dziennikarz, który ze mnš rozmawiał, powiedział: „Teraz może pan robić wszystko, co panu się podoba". Odpowiedziałem: „Jest pan w błędzie. Nie mogę robić wszystkiego, co mi się podoba, ale nie mogę też robić tego, co mi się nie podoba". To wielka różnica.

Nigdy w swoim 87-letnim życiu nie był pan zmuszony do żadnego kompromisu?

Na pewno jakieœ były, ale też zależy, co nazywamy kompromisem – bo jeœli zmianę formatu czy czcionki, to owszem, zdarzało się.

Ale kompromisów, w sprawie autorów, z którymi pan współpracował, nie było?

Nie. Edmund Niziurski, Jan Brzechwa, Adam Bahdaj to byli œwietni autorzy. Na przykład często miałem kłopot z Niziurskim, bo mi podsuwał trzy znakomite sytuacje i stawałem przed trudnym wyborem, którš wzišć, a które odrzucić. No i Wanda Chotomska, z którš współpracowałem od jej debiutanckiej ksišżki „Tere-fere". Pisała œwietne teksty, nie tylko do czytania, ale także ilustrowania. Klamrš naszej współpracy była jej ostatnia ksišżka, którš także opatrzyłem formš graficznš – „Bobry mówiš dzień dobry!". Bardzo dobrze nam się współpracowało.

Ale ilustrował pan też literaturę dla dorosłych, choćby napisany przez siebie „Do wieńca wspomnień" – zbiór wierszy o żeńskich imionach. To wiersze z banderolš: „Tylko dla dorosłych".

Czy zna pani obecnie wiele beletrystycznych ksišżek dla dorosłych, które sš ilustrowane? Kiedyœ to nie było nic nadzwyczajnego. Powieœci Ignacego Kraszewskiego, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza ukazywały się także w wersjach z ilustracjami. Jeszcze Marcin Szancer zilustrował „Trylogię", „Pana Tadeusza". Nikt nie widział w tym niczego dziwnego. Dziœ to osobliwoœć. Czasami pojawia się ilustracja w poezji, ale to zazwyczaj zdobienie.

Sugestywnoœć rysowanych przez pana bohaterów narzuca ich wyobraŸni czytelnika bardzo daleko. Może za daleko?

Sš z tym zwišzane zabawne historie. Konrad Nałęcki, który reżyserował dla młodzieży filmy „I ty zostaniesz Indianinem", a także „Mniejszy szuka Dużego" według ksišżek Wiktora Woroszylskiego, rzeczywiœcie szukał odtwórców ról według narysowanych przeze mnie postaci. Podobnie było w przypadku serialu „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa" na podstawie Edmunda Niziurskiego w realizacji Mieczysława Waœkowskiego. Takie były oczekiwania czytelników. Ale przypominam – to autorzy stworzyli te sugestywne postaci, ja je tylko pokazałem.

Ksišżki sš jeszcze dziœ ważne dla młodych czytelników?

Mam nadzieję, że dla niektórych sš. Dziecięce potrzeby się nie zmieniajš. Fakt, że majš dziœ komórki, niczego nie dowodzi. Małe dzieci sš wspaniałe i wszędzie takie same. Ich naturalnš wrażliwoœć wybija im z głów otoczenie, zabierajšc im psychicznš niezależnoœć, sposób myœlenia, skojarzeń i fantazji. Dopóki im tego nie wybijš z głowy w szkołach, sš wspaniałe. Dopiero potem zaczyna się coraz gorzej i gorzej. Im młodsze dzieci, tym chętniej się z nimi spotykam. W czasie jednego spotkania nikogo się nie nauczy rysować, natomiast można zachęcić, otworzyć i pobudzić wyobraŸnię, by podšżał swoimi œcieżkami. Jeżeli z takiej trzydziestki, z którš się spotykam, dwójka, trójka otworzy się na własnš wyobraŸnię, to jest to bardzo dużo.

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL