Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Artyści oskarżajš władze Krakowa

Bunkier Sztuki w Krakowie / Zygmunt Put Zetpe0202 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons
Wikimedia
Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie ma mieć nowego szefa. Mimo że dotychczasowa dyrektor wygrała konkurs dwa lata temu i oceniana jest bardzo dobrze.

Magdalena Ziółkowska uczyniła Bunkier Sztuki żywym oœrodkiem sztuki współczesnej i awangardowej. Placówka zyskała już międzynarodowš renomę i chętnie wystawiajš tam artyœci z Polski i wielu innych krajów.

I to oni zaczęli bić na alarm. „Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wyraża stanowczy protest i oburzenie sposobem przeprowadzenia zmian na stanowisku dyrekcji publicznej galerii sztuki współczesnej Bunkier Sztuki (...) Ma się to stać na podstawie niejasnych przesłanek i nieprzejrzystych decyzji władz miasta" – pisze organizacja artystów w liœcie otwartym. I dodaje, że ich zdaniem to „skandaliczne przekroczenie kompetencji, ignorowanie prawomocnie rozstrzygniętego konkursu, lekceważenie zasłużonej i poważanej aktualnej dyrektorki Bunkra Sztuki oraz łamanie zasady proceduralnej przejrzystoœci pracy instytucji publicznych".

Drugie dno to doniesienia mediów lokalnych, m.in. „Dziennika Polskiego", że nowš dyrektorkš, i to bez konkursu, może zostać Magdalena Sroka, była wiceprezydent Krakowa i b. szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ostatnio wokół jej osoby zrobiło się głoœno po audycie ministerstwa, w którym zarzucono Sroce bałagan w umowach i zatrudnianie rodzin bliskich współpracowników. Audyt, co podkreœla Sroka, nie zakończył się jednak wnioskami do prokuratury.

Urzšd Miasta po kilku dniach burzy w Krakowie ogłosił więc nowy konkurs. Czy sš jakieœ powody do zwolnienia dotychczasowej szefowej? – Nie mamy zarzutów wobec programu merytorycznego galerii. Jej poziom artystyczny jest bardzo wysoki. Ale przed instytucjš ważne zadanie, czyli remont. Potrzebna jest osoba z dużym doœwiadczeniem organizacyjnym, znajšca się na finansowaniu inwestycji – mówił w „Dzienniku Polskim" Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa. Jednak zgodnie z warunkami pierwszego konkursu kompetencje Ziółkowskiej sš wystarczajšce także do przeprowadzenia remontu. Rzecznik urzędu do momentu zamknięcia gazety nie odpowiedział na nasze pytania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL