Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

"Brave Kids" w Polsce

Sławomir
Ponad 160 dzieci z 17 krajów różnych kontynentów rozpoczęło w pięciu polskich miastach zajęcia. Przez prawie miesišc będš rozwijać umiejętnoœci artystyczne i uczyć się wiary w siebie.

To już ósma edycja Brave Kids – projektu organizujšcego spotkania dziecięcych grup artystycznych z różnych częœci œwiata. Do Polski przyjeżdżajš dzieci z ubogich œrodowisk, żyjšcy w szczególnie trudnych warunkach, na przykład z domów dziecka w Meksyku, z grupy Kainonia w kenijskich slumsach czy podopieczni Fundacji Good Romani zajmujšcej się dziećmi z blokowiskach w Koszycach, zwanego największym romskim gettem w Europie. Twarzš tegorocznej  edycja, jest 12-letnia dziewczynka z Syrii, która wraz z rodzinš mieszka w obozie dla uchodŸców Libanie.

Wszystkie dzieci będš goœćmi polskich rodzin, a na zajęciach spotykajš się z polskimi rówieœnikami, np. grupš artystycznš Hope4Street z warszawskiej Pragi. Rodziny, które wyrażajš chęć przyjęcia dzieci, uczestniczš wczeœniej w zajęciach międzykulturowych, pomagajšcych nawišzać lepszy kontakt z małymi goœćmi. Natomiast warsztaty artystyczne dla uczestników programu Brave Kids prowadzš aktorzy i animatorzy kultury.

– Uczestnictwo w tym projekcie to wyjštkowe wydarzenie dla każdej rodziny goszczšcej – uważa Justyna Warecka, producent wykonawczy Brave Kids. – Dzięki wizycie dzieci zmieniajš swoje patrzenie na œwiat. Stajš się bardziej tolerancyjni i otwarci na drugiego człowieka. Nawišzujš się też przyjaŸnie, które trwajš póŸniej wiele lat. Z kolei dzieci majš szansę zobaczyć, jak wyglšda zwyczajne życie w Polsce. Zaczynajš też rozumieć, że przykładanie się do nauki i pielęgnowanie pasji pomaga wywalczyć lepsze życie.

Dzieci będš mieszkać i pracować w tym roku w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Przemyœlu i Białymstoku. Po dwóch tygodniach pobyt tam zakończš występami dla publicznoœci, a potem pojadš do Obornik Œlšskich, gdzie wspólnie przygotujš spektakl finałowy. Zostanie on zaprezentowany 10 lipca we wrocławskim Teatrze Polskim. Z powodu ogromnego zainteresowania publicznoœci w tym roku dziecięcy artyœci wystšpiš dwukrotnie – o godz. 17 i 19.

Bilety sš już w sprzedaży. Można je nabywać na stronie Ticketpro.pl oraz w punktach sprzedaży Ticketpro. Będzie można je kupić również przed spektaklami w kasach w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pienišdze ze sprzedaży biletów zostanš przeznaczone na pokrycie kosztów zwišzanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem dzieci podczas drugiego etapu tegorocznej edycji projektu.

Od 2009 roku w projekcie Brave Kids wzięło udział ponad tysišc dzieci z całego œwiata. Pomagało im 280 polskich rodzin goszczšcych i taka sama liczba wolontariuszy. Natomiast przedstawienia z udziałem młodych artystów obejrzało 6 tys. widzów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL