Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

XVII Nagroda im. Gieysztora dla Krystyny i Andrzeja Wajdów

materiały prasowe
Laureaci odebrali jš w œrodę na Zamku Królewskim w Warszawie. Prestiżowš Nagrodę imienia profesora Aleksandra Gieysztora przyznaje Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od 1999 roku za wybitne osišgnięcia, służšce ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Scenografkę Krystynę Zachwatowicz-Wajdę i Andrzeja Wajdę doceniono nie tylko za dokonania filmowe i teatralne, ale również za wyjštkowe zasługi na rzecz popularyzacji sztuki i rozwoju polskich muzeów.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda szczególnie podkreœlała właœnie ten drugi aspekt działalnoœci obojga artystów, dzięki której powstało m.in. krakowskie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” i Pawilon Wyspiańskiego w Krakowie, czy Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Na wybudowanie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” Andrzej Wajda przeznaczył japońskš Nagrodę Kioto, którš otrzymał w 1987 roku za twórczoœć filmowš i teatralnš. Manggha, zaprojektowana przez wybitnego japońskiego architekta Arata Isozaki, powstała specjalnie z myœlš o stworzeniu miejsca dla znakomitej kolekcji sztuki japońskiej, zgromadzonej przez krakowskiego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego. W muzeum można dziœ także oglšdać rysunki Andrzeja Wajdy i fotografie Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, będšce artystycznym zapisem ich dalekowschodnich fascynacji i pobytów w Japonii w latach 80. i 90. XX wieku.

W 2015 r. Wajdowie częœciš swojej japońskiej kolekcji rysunków obdarowali również Centrum Sztuki Współczesnej w Suwałkach, rodzinnym mieœcie reżysera. Natomiast do Muzeum Kinematografii w Łodzi trafiło ponad 140 nagród i wyróżnień, które Andrzej Wajda dostał w cišgu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej.

Artystyczne wykształcenie i malarska pasja reżysera zostawiły œlad w mieœcie jego dzieciństwa, w Radomiu. Znajduje się tu wyjštkowa kolekcja sztuki przekazana przez małżeństwo Wajdów. Z inicjatywy Andrzeja Wajdy w Radomiu powstało też Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Krystyna i Andrzej Wajdowie sš również inicjatorami budowy pawilonu Wyspiańskiego i Galerii Europa-Daleki Wschód w Krakowie. Zaangażowali się też w projekt utworzenia Muzeum PRL w Nowej Hucie. I sš fundatorami Nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza, przyznawanej studentom szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za prace magisterskie podejmujšce temat badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na uroczystoœci na Zamku Królewskim w Warszawie, Krystyna Zachwatowicz mówiła: - Jestem szczęœliwa, że odbieram nagrodę na Zamku, w miejscu, które nie istniałoby, gdyby nie profesorowie Aleksander Gieysztor, Stanisław Lorentz i mój ojciec - Jan Zachwatowicz. I podkreœlała, że ukształtowały jš wartoœci wyniesione z domu: bezinteresownoœć i traktowanie pracy jako obowišzku, a nie stopni w karierze.

Andrzej Wajda także powoływał się na tradycje rodzinne i mówił, że to jego ojciec, przedwojenny oficer ukształtował jego „ambicje, wiarę w życie i poczucie obowišzku polskiego inteligenta”. I zaznaczał, że chciałby, aby wysiłek ludzi kultury pomagał nam być częœciš œwiata, tak jak przyczyniała się do tego m.in. polska szkoła filmowa.

Organizatorzy uroczystoœci z kolei przypominali, że 6 marca Andrzej Wajda będzie obchodził 90 urodziny.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL