Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Młodzi artyści idš w świat

W VII edycji „Coming Out”, wystawie najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uczestniczy 36 młodych artystów

Po raz drugi prezentacja odbywa się zrewitalizowanej kamienicy hr Raczyńskiego przy pl. Małachowskiego naprzeciw Zachęty.  Oryginalne wnętrza podnoszš jeszcze atrakcyjnoœć wystawy, przedstawiajšcej wiele obiecujšcych talentów. Jej uczestnicy reprezentujš dziewięć wydziałów ASP: Malarstwa, RzeŸby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii i Zarzšdzania Kulturš Wizualnš.

W tym roku prof. Paweł Nowak, prorektor ds. artystycznych i naukowych ASP zaprosił do jury również młodych wybijajšcych się twórców z pokolenia trzydziestolatków i to oni zdecydowali o wyborze nagrodzonych prac młodszych kolegów.

Głównš nagrodę Coming Out 2015 (którš stanowi przygotowanie i sfinansowanie indywidualnej wystawy w Salonie Akademii) otrzymała Diana Grabowska z Wydziału RzeŸby za pracę „Z głowy”, złożonš z obiektu o formie maski (model głowy wyglšda jak ażurowa konstrukcja, odwzorowujšca układ koœci i mięœni, chociaż powstał z nietypowego materiału  - fragmentów koronkowej bielizny) oraz filmu. Jury ujęła przedstawiona  w niej „nagoœć twarzy”. A promotor  prof.  Janusz Antoni Pastwa ocenił, że to „praca wyrafinowana pod względem intelektualnym i plastycznym”.

Jury przyznało także trzy równorzędne wyróżnienia. Jacek Ambrożewski (Wydział Grafiki) otrzymał  je za opracowanie graficzne autorskiej ksišżki „Mała ilustrowana kronika polskich zjawisk paranormalnych (1927-2012)”. Praca ta przycišga uwagę spotkaniami „trzeciego stopnia” z ufoludkami, frankensteinami, istotami humanoidalnymi itp., a przede wszystkim  znakomitym rysunkiem œwietnie wkomponowanym w tekst. Karolina Œlusarczyk z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki została wyróżniona za pracę poœwięconš konserwacji haftów burgundzkich i wykonanie jedenastu makiet œredniowiecznych pasmanterii z szat liturgicznych. A Weronika Siwiec z Wydziału Wzornictwa - za projekt „Budujemy dom”, którego celem była budowa niewielkiego domu z naturalnych, lokalnych materiałów: drewna, słomy, konopi przemysłowych, gliny i kamieni. Kluczowy był tu także wštek społeczny – budowa przebiegała w formie warsztatów, do udziału w których autorka zaktywizowała ponad 70 osób, a œrodki finansowe zdobyła poprzez crowdfunding.

Chociaż nagrody przypadły absolwentom różnych wydziałów, to wystawa ujawnia, że najsilniejszš reprezentację ma obecnie rzeŸba. W tej dyscyplinie uwagę przycišgajš równie  rzeŸby łšczone z wideoinstalacjš Alicji Symeli, przedstawiajšce konstruowanie „sztucznego człowieka” i jego zniszczenie. A także aluminiowe totemiczne „Uniwersale” Krzysztofa Renesa oraz kinetyczne œwietlne rzeŸby  („spalektrony”) Martyny Witkowskiej.

W malarstwie  prymat należy do kobiet: Aleksandry Natalii Koper, autorki wielkoformatowych pop obrazów „IdolStar” oraz Anity Kucharczyk, łšczšcej obrazy, przedstawiajšce wnętrza z przestrzennymi obiektami. A także do Karoliny Bielawskiej, która stworzyła malarskš instalację „Gedenken”, przywołujšcš reminiscencje wojny.

Z wielu innych dyscyplin bardzo interesujšce sš projekty scenografii do filmów fabularnych: Agaty Adamus do „Wrońca” na podstawie ksišżki Jacka Dukaja i Dominiki Kobylińskiej do „Morfiny” na podstawie powieœci Szczepana Twardocha. Mocnš stronš jest też młody design, czego przykładem choćby  kolekcja  strojów Anny Podguz, inspirowana ksišżkš i filmem „Podziemny kršg”, czy minimalistyczne, ale funkcjonalne szkolne meble Aleksandry Szewc, do wykorzystania w plenerze.

Wystawa „Coming out”  czynna do 7 grudnia, Pl. Małachowskiego 2 (wejœcie od Traugutta)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL