Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kukiz'15

Jakubiak: Sprawa z Izraelem ma drugie dno

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Nasi żydowscy partnerzy muszš pamiętać o tym, że Polaków zginęło w tej wojnie dokładnie tyle samo, co Żydów. Co prawda nie mordowano nas na skalę przemysłowš, ale mordowano nas wszędzie i o każdej porze - stwierdził Marek Jakubiak z Kukiz'15.

Jakubiak, goœć "Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce, odniósł się do napięcia między Polskš a Izraelem, które nastšpiło po znowelizowaniu przez Sejm w ostatni pištek ustawy o IPN, która zakłada karanie za "przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialnoœci lub współodpowiedzialnoœci za popełnione przez III Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie".

Krytycznie do tych przepisów odniosły się władze Izraela. Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że nie wolno przekłamywać historii i negować Holokaustu i polecił ambasador Annie Azari przekazać polskiemu premierowi swój stanowczy sprzeciw. 

Zdaniem Marka Jakubiaka Żydzi obcišżajš Polaków współodpowiedzialnoœciš za Holokaust. Jego zdaniem w narracji Izraela o Zagładzie jest "drugie dno, które "należałoby obnażyć". 

Zdaniem posła Kukiz'15 Polska powinna "się za to wzišć", bo problem jest poważny.

- Nagle obnażyła się nam taka sytuacja, w której Francuzi i Niemcy chcš nam pisać prawo sšdownicze razem z UE, jacyœ Belgowie pouczajš, co jest dobre, a co złe, Żydzi chcš nam pisać ustawę o IPN - wszyscy nasi kooperanci zdajš się mieć przekonanie, że mogš mieć w Polsce na wszystko wpływ - mówił Jakubiak. 

- Wewnętrzna narracja w tym kraju dotyczšca Holokaustu, nie jest w Polsce publicznie znana, a tymczasem Żydzi obcišżajš Polaków i Polskę za współudział w Holokauœcie - mówił poseł. 

Jego zdaniem "te wszystkie pomówienia historyczne, te obelgi" rzucane na Polakach należy obnażać i budować "innš retorykę historycznš niż do tej pory".

- My sami sobie nie musimy udowadniać, że podczas wojny zostało zamordowanych 6 milionów Polaków, w tym 3 - pochodzenia żydowskiego. Holokaust jest ewenementem na skalę œwiatowš. Przemysłu zbrodni nikt przed Niemcami nie wymyœlił - mówił Jakubiak. - Ale nasi żydowscy partnerzy muszš jednak pamiętać o tym, że Polaków zginęło w tej wojnie dokładnie tyle samo, co Żydów. Co prawda nie mordowano nas na skalę przemysłowš, ale mordowano nas wszędzie i o każdej porze.

Marek Jakubiak oœwiadczył, że skoro Izrael podjšł tego typu narrację, to tę rękawicę należy podjšć.

- Rozmawiajmy, o roku '20, o zachowaniu Żydów podczas czerwonej nawałnicy na Polskę. Zacznijmy rozmawiać, dlaczego zadry sš po obu stronach - mówił.

Na pytanie, w jaki sposób Polska powinna walczyć z "polskimi obozami œmierci", Jakubiak odpowiedział, że Kukiz'15 poparł stworzenie Polskiej Fundacji Narodowej, na którš przeznaczono ogromne pienišdze, a która w celach statutowych ma obronę godnoœci Polski za granicš.

- Tu własnie pan Œwirski powinien zaczšć aktywnie działać - zauważył. 

Jakubiak dodał, że to "główne uderzenie" strony żydowskiej, które przyszło z "lewej strony", już się wyciszyło i należy zaczšć rozmawiać. 

- Musimy mówić prawdę i przestać tolerować politykę, że mamy się wstydzić. A przecież Polacy nie majš w swojej historii czegoœ takiego jak Ponary na Litwie. Trzy lata temu Ukraina wprowadziła podobne przepisy dotyczšce banderyzmu, tam przecież też mordowali Żydów, czy ktoœ z Izraela podejmował w tej kwestii jakieœ wysiłki polityczne? - pytał Jakubiak. 

- Poprawnoœć polityczna w opowiadaniu historii narodu jest dla tego narodu mordercza - mówił poseł. - Polska w swojej historii nie ma takich aktów napaœci na sšsiadów, jesteœmy raczej narodem, który pomaga, a nie któremu pomagano. Powinniœmy podnieœć głowę do góry i mówić, jak było. 

ródło: Polskie Radio

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL