Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kukiz'15

Paweł Kukiz: Należy rzetelnie przyjrzeć się Żołnierzom Wyklętym

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Paweł Kukiz na swoim profilu na Facebooku zaapelował, by - chcšc zweryfikować podejœcie Ukraińców do UPA - jednoczeœnie "rzetelnie przyjrzeć się Żołnierzom Wyklętym".

Kukiz podkreœla od razu, że nie chce stawiać równoœci między UPA a antykomunistycznym podziemiem zbrojnym w Polsce po II wojnie œwiatowej, ponieważ UPA "była z gruntu bandycka choć zdarzały się postaci prawe", a w przypadku Żołnierzy Wyklętych "było odwrotnie".

Pisze jednoczeœnie, że "poœród masy prawych Żołnierzy mieliœmy jednostki w postaci bandytów".

"Nie ulega wštpliwoœci, że ogromna większoœć Wyklętych była Bohaterami ale nie wolno gloryfikować tych, którzy pod hasłem 'Bóg, Honor, Ojczyzna' dokonywali zbrodni na ludnoœci cywilnej" - przekonuje Kukiz.

I wymienia w tym kontekœcie Romualda Rajsa "Burego" i Józefa Kurasia (pseudonim "Ogień"), którzy - jak pisze - byli postaciami "mówišc bardzo delikatnie" kontrowersyjnymi.

"Ten, który 'w imię Ojczyzny' zionie nienawiœciš tak, że morduje bezbronnych cywili (a szczególnie kobiety i dzieci) nie ma prawa odwoływać się do Honoru" - podsumowuje Kukiz.

W odpowiedzi na pytanie jednego z internautów, czy przez pryzmat jednostek Kukiz chce oceniać Wyklętych, lider Kukiz'15 odpowiedział: "Nie, absolutnie! Ale trzeba oddzielic ziarno od plew i nie wolno nieœć portretów morderców przy okazji celebracji i oddawaniu czci prawdziwym Bohaterom".

Żołnierze wyklęci lub żołnierze niezłomni to zbrojne formacje antykomunistycznego podziemia w Polsce działajšce na terenie kraju w latach 1944-1953.  Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak "Lalek" z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego "Uskoka" – zginšł w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaœcie lat po wojnie – 21 paŸdziernika 1963 roku. W PRL formacje te okreœlane były mianem bandyckich, w III RP zostały zrehabilitowane, ale wcišż niektórym oddziałom zarzuca się działania wymierzone w ludnoœć cywilnš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL