Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Umowa na produkcję spotu dla MON podpisana dzień po emisji

You Tube
Umowa na produkcję spotu dla MON została podpisana dzień po tym, jak oficjalnie pojawiła się w internecie – ustaliły „Rzeczpospolita" i portal bezkompromisowo.pl.

Chodzi o spot „MON – bezpieczeństwo", który promował polskie wojsko przed ubiegłorocznym szczytem NATO w Warszawie. Jak wytknęła niedawno Najwyższa Izba Kontroli, choć zlecenie nie było ujęte w planie finansowym resortu na rok 2016, ówczesny szef gabinetu politycznego Antoniego Macierewicza i jego rzecznik Bartłomiej Misiewicz podpisał dwie umowy w tej sprawie. NIK skierowała sprawę do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, uznajšc, że było to naruszenie.

Izba nie sprawdziła, że umowę na montaż i udŸwiękowienie spotu z firmš Milvus Media Piotr Kania podpisano już po tym, jak 30-sekundowy filmik pojawił się na oficjalnym kanale MON na YouTubie. Według raportu NIK umowę podpisano 24 marca 2016 r., tymczasem w internecie był dostępny już 23 marca. Za tę usługę Milvus Media otrzymała 36,8 tys. zł.

Z tego samego czasu pochodzi druga zakwestionowana przez NIK umowa. Dotyczy ona emisji spotu na kwotę 614,9 tys. zł. Bartłomiej Misiewicz, podpisujšc obie umowy, miał pełnomocnictwa udzielone przez ministra obrony Antoniego Macierewicza. Ale jak ustaliła Izba, obie umowy znalazły się w planie finansowym dopiero 31 marca 2016 r.

Przygotowania do szczytu NATO przebiegały w goršcej atmosferze. 16 marca PiS ogłosiło specustawę, by odnoœnie do zleceń zwišzanych z organizacjš szczytu NATO nie obowišzywały wymogi ustawy o zamówieniach publicznych (do szczytu zostało kilka miesięcy). Ustawa pozwalała nie publikować wyników postępowania, jeœli wykonawca sobie tego nie życzył, podobnie jak wartoœci umowy. Informacja o zamówieniu na produkcję spotu nie pojawiła się więc w Biuletynie Informacji Publicznej MON. Znalazła się za to informacja, że filmik będzie emitowany przez TVP i TV Trwam.

Umowami zwišzanymi ze szczytem NATO interesował się portal OKO.press. Resort obrony odpowiedział mu, że wykonawcę spotu wybrano po zbadaniu rynku. „Przeprowadzone zostało, z wykorzystaniem otwartych Ÿródeł informacji, wstępne, telefoniczne rozpoznanie wœród firm obecnych na rynku. Przystępujšc do udzielenia zamówienia publicznego, brano pod uwagę kilku wykonawców" – odpisał portalowi Bartłomiej Misiewicz.

Jak ustaliliœmy, jednoosobowa działalnoœć gospodarcza Milvus Media została zarejestrowana 16 lutego, a poszukiwanie wykonawcy montażu spotu rozpoczšł dopiero 21 marca. Dwa dni póŸniej film był gotowy. Co zdecydowało o wyborze nieznanej szerzej na rynku firmy z warszawskiego Żoliborza?

Nie wiadomo. W ubiegłym tygodniu wysłaliœmy w tej sprawie pytania do MON. Jego rzeczniczka major Anna Pęzioł-Wójtowicz nie odpowiedziała. Bartłomiej Misiewicz w maju tego roku założył działalnoœć gospodarczš BBM Bartłomiej Misiewicz. W oficjalnym rejestrze bazy firm nie podał jednak adresu e-mail i telefonu. Telefon, którego używał jako szef gabinetu, już nie jest aktywny. Na pytanie zadane za poœrednictwem Twittera nie odpowiedział.

Izabela Kacprzak, Jan Kunert, bezkompromisowo.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL