Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

CBA w PZU kontroluje dokumenty wiceprezesa Sebastiana Klimka

Prokuratura wszczęła œledztwo w sprawie użytkowania przez wiceprezesa PZU Sebastiana Klimka luksusowego samochodu.
Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Słaboœć do ekskluzywnych aut wpędziła wiceprezesa PZU w poważne kłopoty.

W œrodę w PZU pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", przyszli po dokumenty zwišzane ze sprawš wiceprezesa Sebastiana Klimka.

Poszło o skorzystanie przezeń z luksusowego auta należšcego do firmy, która walczy o odszkodowania m.in. z PZU.

„Samochody uwielbiam"

O słaboœci Klimka do superaut wiemy od niego samego. W e-mailu do „Rzeczpospolitej" napisał: „Lubie szybie samochody (...). Bardzo bym chcial by mnie było stac na kupno jednyh z tych Cacek ale to jest poza moimi mozliwosciami (pisownia oryginalna – red.)". I dodał: „Jestem w Polsce od 2,5 roku i staram się tworzyc znajmosci, a już nie patrzylem na która strone. (...) Samochody uwielbiam i będę uwielbial i ktokolwiek w polskim swiecie da mi szanse się przejechac (...) będę to robil. Jaka prace nie wezme Hobby się NIGDY nie wypre".

Teraz z powodu owego hobby interesujš się nim media i prokuratura. Miesišc temu „Gazeta Polska Codziennie" napisała, że Klimek, powołany do zarzšdu PZU w marcu tego roku, przyjechał do pracy luksusowym sportowym samochodem Ferrari należšcym do firmy Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO). Tymczasem, jak podała gazeta, firma ta procesuje się z państwowym ubezpieczycielem o wielomilionowe odszkodowania.

Klimek oględnie tłumaczył, że nie miał œwiadomoœci, do kogo auto należy, bo zostało użyczone członkowi jego rodziny. Na jakich zasadach jeŸdził autem wartym milion złotych, nie wyjaœnił.

O wyjaœnienia poprosiła rada nadzorcza PZU. Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że Klimek na piœmie przedstawiał siebie jako ofiarę prowokacji mediów. Stwierdził, że chciał się tylko przejechać, a samochód testował dzięki uprzejmoœci członka rodziny, który go dostał z EuCO na kilka godzin. Zapewniał też, że nie wiedział, iż firma ta procesuje się z PZU o odszkodowania. Te wyjaœnienia mogš budzić wštpliwoœci. „Rzeczpospolita" dysponuje zdjęciami z ostatniego balu charytatywnego „EuCO i przyjaciele", który odbył się jesieniš ubiegłego roku w hotelu Qubus w Legnicy. Widać na nich Sebastiana Klimka wraz z Ryszardem Petru (liderem Nowoczesnej i do niedawna wiceszefem rady nadzorczej EuCO) oraz Krzysztofem Maternš (reklamował firmę).

EuCO jest spółkš giełdowš – w ubiegłym roku uzyskała blisko 300 mln zł odszkodowań dla swoich klientów.

Ferrari nie było jedynym ekskluzywnym autem, którym jeŸdził Klimek. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", w paŸdzierniku ubiegłego roku użytkował porsche panamera należšce do EuCO Marketing, spółki zależnej EuCO. Był wtedy dyrektorem finansowym i operacyjnym Philips Polska.

– Użytkowanie obu pojazdów odbyło się na zasadzie bezpłatnego, koleżeńskiego, wynikajšcego z przyczyn losowych, użyczenia pojazdów panu Klimkowi i członkowi jego rodziny. Pierwsze z aut użyczono na jeden dzień, drugie zaœ na kilka godzin – podkreœla Przemysław Œmiałkowski z agencji PR obsługujšcej spółkę.

Jak to możliwe, że korzystał z aut należšcych do prywatnej spółki? – Jeden z menedżerów zna rodzinę Sebastiana Klimka i koleżeńsko użyczył mu porsche panamerę w paŸdzierniku 2015 r., gdy ten pełnił funkcję dyrektora Philips Polska, natomiast ferrari członkowi jego rodziny w kwietniu tego roku. Ani Sebastian Klimek, ani żaden z członków jego rodziny nie jest i nigdy nie był zatrudniony w spółkach grupy EuCO – dodaje Œmiałkowski. Z jego słów wynika, że spółka nie ma pretensji, iż jej samochodami jeŸdziła osoba z niš niezwišzana. Według niego na wspomniany jesienny bal Klimek został zaproszony jako osoba prywatna, a listę goœci tworzono na podstawie rekomendacji menedżerów spółki.

Klimek nie odpowiedział „Rzeczpospolitej" na pytanie, czy uważał za stosowne korzystanie z samochodów, które należały do firmy z Legnicy. We wspomnianym e-mailu, w którym napisał o swym samochodowym hobby, dodał, że jeŸdził Ferrari „jako osoba prywatna". Na pytanie o uczestnictwo w balu najpierw nie chciał odpowiedzieć, ale w końcu przyznał, że zaprosił go nań Wojciech Michałowski, ówczesny dyrektor Teatru IMKA (należy do aktora Tomasza Karolaka).

Czy to była korzyœć

Œledztwo w sprawie użytkowania przez Klimka luksusowego auta wszczšł łódzki Wydział do spraw Przestępczoœci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej po zawiadomieniu PZU o „możliwym konflikcie interesów". Jak podaje nam naczelnik wydziału Beata Marczak, prokuratura sprawdza, czy „doszło do użyczenia auta w rozumieniu osišgnięcia korzyœci majštkowej", a jeœli był to przypadek korupcji gospodarczej, to czy nastšpiło œwiadczenie wzajemne.

Z kolei PZU podkreœla, że „w interesie spółki i jej zarzšdu, w tym pana Sebastiana Klimka, jest rzetelne i obiektywne wyjaœnienie tej sprawy przez powołane do tego organy".

On sam stracił stanowisko członka zarzšdu PZU Życie, ale pozostał w zarzšdzie PZU. Decyzjš prezesa cofnięto mu jednak wszystkie kompetencje (odpowiadał za finanse spółki).

Według publikacji prasowych, m.in. „Pulsu Biznesu", od kilku tygodni trwa konflikt w zarzšdzie PZU, któremu bezczynnie przyglšda się rada nadzorcza. To ona nie zgodziła się na odwołanie Klimka z zarzšdu. Sam Klimek w e-mailu do redakcji dodał: „Zamiast interesowac się samochodami proszę zgłębić temat obecnych kompetencji w Spółce które sš w jednym ręku Prezesa (finanse, inwestycje, dzial prawny). Przy potencjalnej duzej transakcji kontrola jest w rekach jednej osoby co naraza Skarb Panstwa na duże straty...".

W PZU obowišzuje rygorystyczny kodeks etyki, który zakazuje pracownikom przyjmowania prezentów i korzyœci, które „mogłyby skutkować powstaniem nieformalnego zobowišzania wobec ofiarowanego i ofiarodawcy". – Dbajšc o reputację Grupy PZU, członek zarzšdu w swoim działaniu, dotyczšcym także sfery pozazawodowej, zobowišzany jest do powstrzymywania się od podejmowania wszelkiej aktywnoœci, w wyniku której powstawałaby sprzecznoœć interesu własnego z interesem spółek Grupy PZU – tłumaczy rzecznik spółki Artur Dziekański.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL