Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Z Łotyszami połšczyło nas braterstwo broni

Adobe Stock
Rozmowa z dr. Tomaszem Telukiem, filozofem, politologiem, autorem ksišżki „Dyneburg. Inflanty zmysłami reportera".

Rzeczpospolita: Nowa minister finansów Teresa Czerwińska pochodzi z Dyneburga – miasta, które jest jednym z głównych oœrodków mniejszoœci polskiej na Łotwie. Jak właœciwie Polacy trafili na obszar dawnych Inflant?

Tomasz Teluk: Za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów był to autonomiczny obszar Inflant Polskich, które póŸniej trafiły pod zabór rosyjski, aby w międzywojniu wejœć w skład państwa łotewskiego. Po II wojnie œwiatowej ten region stał się częœciš jednej z republik ZSRR, a w latach 90. znalazł się już w granicach niepodległej Łotwy. Choć granice państw na tym terenie często się zmieniały, przez lata kwitła tam polska kultura, dziœ wcišż czekajšca na odkrycie i niestety nieco zaniedbana w naszej pamięci.

Ilu Polaków mieszka na Łotwie?

Sš doœć licznš mniejszoœciš narodowš – szczególnie w rejonie Dyneburga, gdzie stanowiš około 20 proc. mieszkańców. Niemniej na skutek bardzo agresywnej polityki rosyjskojęzycznych mediów bardzo duża częœć Polaków ulega tam rusyfikacji. Wpływ na to majš też liczne mieszane małżeństwa. Język polski zwyczajnie zanika i miesza się z łotewskim, łatgalskim i rosyjskim – dlatego momentami mieszkajšcych tam Polaków trudno zrozumieć. Co ciekawe, w odróżnieniu od sytuacji na Litwie, gdzie Polonia często traktowana jest podejrzliwie lub z niechęciš, na Łotwie Polacy sš bardzo szanowani i poważani.

Skšd bierze się ta dobra opinia o Polakach?

Po pierwsze, od zawsze byli uważani za osoby dobrze wykształcone. W Rydze istniało seminarium duchowne, w którym kształcono w języku polskim i które przez lata było kuŸniš przyszłych elit. Po drugie, nadal żywa jest pamięć o bohaterskich czynach Polaków, którzy w czasie I wojny œwiatowej wyzwalali Dyneburg. PóŸniejsza wojenna historia Łotyszy jest doœć tragiczna, bo często w walce o swojš wolnoœć wchodzili w niewygodne sojusze – czy to z Armiš Czerwonš, czy z hitlerowcami. Natomiast z Polakami połšczyło ich prawdziwe braterstwo broni, bo tak jak oni biliœmy się po prostu o swojš niepodległoœć.

—rozmawiała Katarzyna Płachta

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL