Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Sondaż: Kto chce zmian w ustawie antyaborcyjnej

Kwiecień 2016. Manifestacja przeciwników zaostrzenia ustawy
Fotorzepa, Roman Bosiacki
Czy ustawa antyaborcyjna powinna zostać zaostrzona lub złagodzona? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Od dłuższego czasu w Sejmie sš dwa obywatelskie projekty dotyczšce aborcji. Pierwszy komitetu #RatujmyKobiety, który firmuje Barbara Nowacka, zakłada liberalizację przepisów. Drugi – przygotowany przez komitet #ZatrzymajAborcję Kai Godek i majšcy poparcie biskupów – zakłada wykreœlenie z obecnej ustawy tzw. eugenicznej przesłanki do aborcji.

W zwišzku z tym, że oba projekty majš być rozpatrywane na posiedzeniu 10 stycznia, przypominamy tekst z paŸdziernika.

Komitet "Ratujmy Kobiety 2017" złożył w Sejmie obywatelski projekt liberalizujšcy prawo aborcyjne. Pod propozycjami, które zakładajš m.in. prawo przerywania cišży do końca 12. tygodnia, zebrano ponad 400 tys. podpisów.

Z kolei przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZatrzymajAborcję zbierajš podpisy pod projektem ustawy, która wyrzuci z przepisów przesłankę zezwalajšcš na usunięcie cišży, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dziecko, które się narodzi, będzie upoœledzone lub ciężko chore.

- Jeżeli ktoœ sobie wyobraża, że można zmusić kobiety do urodzenia potwornie zdeformowanych płodów w zamian za żałosne trumienkowe, jest w błędzie. PiS, jeżeli zdecyduje się na ten krok, przejedzie się na nim - ocenia Wanda Nowicka, była wicemarszałek Sejmu z Ruchu Palikota, działaczka organizacji pozarzšdowych, feministka.

Prawie połowa ankietowanych uważa, że ustawę antyaborcyjnš należy złagodzić. Jej zaostrzenia chce jedynie 11 proc. badanych. Częœciej niż co czwarty respondentów uważa, że ustawa powinna pozostać w obecnym kształcie. Zdania w tej sprawie nie ma 15 proc. ankietowanych.

- W podziale na płeć podobny odsetek kobiet i mężczyzn jest za złagodzeniem obecnej ustawy. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn chce jej zaostrzenia (14 proc. vs 8 proc. mężczyzn). Co trzeci mężczyzna wolałby, żeby została ona w obecnym kształcie, wœród kobiet jest to 23 proc. Za złagodzeniem tej ustawy sš częœciej osoby o wykształceniu œrednim (51 proc.), dochodach od 3001 do 5000 zł (54 proc.) oraz z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (53 proc.). Wraz ze wzrostem wieku roœnie odsetek badanych, którzy chcš złagodzenia ustawy antyaborcyjnej, z 37 proc. w grupie do 24 lat, do 54 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Polacy to łagodny naród. Dlatego gdy w sondażu pytacie o „złagodzenie”, 47 proc. jest za. Gdy w podobnych sondażach pytano o prawo do życia od poczęcia, 90 proc. odpowiedziało pozytywnie. Zapewniam, że dla poczętego dziecka aborcja nie jest niczym „łagodnym” – komentuje Mariusz Dzierżawski, działacz pro-fife.

- Nie ulega wštpliwoœci, że odpowiedzi byłyby inne, gdyby zapytano Polaków nie o zaostrzanie czy liberalizowanie ustawy, lecz o to, czy można zabijać dzieci z podejrzeniem zespołu Downa w pištym lub szóstym miesišcu cišży. Tego typu praktyki sš stosowane w Polsce na mocy obowišzujšcego prawa – komentuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk z #ZatrzymajAborcję w rozmowie z serwisem rp.pl.

„Albo PiS poprze projekt zaostrzajšcy prawo, albo narazi się dużej częœci własnego zaplecza i całemu Episkopatowi. Ale jeœli i przyjmie pomysł zlikwidowania możliwoœci legalnej aborcji ze względu na nieuleczalnš wadę płodu, wyprowadzi znów na ulice dziesištki tysięcy polskich kobiet” – komentuje Zuzanna Dšbrowska.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL