Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

CBOS: Większość Polaków jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców

AFP
57 procent Polaków jest przeciwnych przyjmowaniu uchodŸców - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Tylko 4 procent uważa, że trzeba przyjšć do Polski ludzi uciekajšcych przed wojnš.

Jak wynika z badań sondażowni, maleje grupa Polaków, którzy akceptujš udzielanie schronienia uchodŸcom z krajów ogarniętych wojnš. Jeszcze w maju 2015 roku takiego zdania było 2/3 ankietowanych, dziœ - mniej niż 40 procent.

Według badań, bardziej przeciwni przyjmowaniu uchodŸców sš ludzie młodsi, do 44. roku życia. Sprzeciw wobec otwarcia granic dla uchodŸców deklaruje niemal 60 procent badanych deklarujšcych poglšdy prawicowe. Spoœród osób o œwiatopoglšdzie centrowym tego zdania jest 52 procent. Niewiele mniej osób przeciwnych przyjmowaniu uchodŸców zwišzanych jest ze œrodowiskiem lewicowym - niechęć wobec przyjezdnych deklaruje w nim 43 procent.

Jak podkreœlajš autorzy badań, na stosunek do uchodŸców nie wpływa "częstoœć praktyk religijnych".

Badanie przeprowadzono metodš wywiadów bezpoœrednich, wspomaganych komputerowo, na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski liczšcej 1000 osób.

ródło: Polskie Radio

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL