Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

19 października lšdowanie na Marsie

123RF
Misja ExoMars 2016 rozpocznie badania Czerwonej Planety.

19 paŸdziernika satelita TGO – Trace Gas Orbiter osišgnie orbitę planety. Tego samego dnia lšdownik Schiaparelli o 16.48 osišdzie na jej powierzchni. Zespół kontroli lotów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Darmstadt wgrał już polecenia sterujšce procesem lšdowania.

Misję ExoMars zorganizowały ESA i Rosyjska Agencja Kosmiczna Roskosmos. Pierwotnie miała to być misja europejsko-amerykańska, ale NASA wycofała się z tego projektu w lutym 2012 roku. Start misji nastšpił siedem miesięcy temu. 14 marca z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartowała rosyjska rakieta Proton-M, wyniosła lšdownik Schiaparelli EDM i satelitę Trace Gas Orbiter. Masa statku w chwili startu wynosiła 4332 kg, w tym orbiter 3732 kg, lšdownik 600 kg.

Lšdownik Schiaparelli wejdzie w atmosferę z prędkoœciš 21 000 km/h. Po fazie hamowania w atmosferze z użyciem spadochronów, silniki rakietowe wyhamujš lšdownik do prędkoœci 5 km/h, następnie na wysokoœci 2 m silniki zostanš wyłšczone, lšdownik opadnie na powierzchnię, uderzenie zostanie zamortyzowane specjalnymi buforami.

Kliknij w grafikę, aby jš powiększyć:

Głównym zadaniem lšdownika Schiaparelli EDM (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module) jest przetestowanie technologii niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznego lšdowania na Marsie, także statków załogowych. Poza tym lšdownik wyposażony jest w czujniki przeznaczone do mierzenia prędkoœci wiatru, wilgotnoœci, ciœnienia oraz temperatury. Będzie to pożyteczne z punktu widzenia badania warunków meteorologicznych na Marsie. Schiaparelli będzie pracował krótko ze względu na ograniczonš iloœć energii, jakš dostarczš mu jego akumulatory.

Satelita Trace Gas Orbiter poszuka œladów gazów mogšcych mieć zwišzek z życiem lub procesami geologicznymi. Jego instrumenty umożliwiš przeprowadzenie pomiarów koncentracji pyłu atmosferycznego, dzięki czemu naukowcy chcš poznać mechanizm powstawania burz pyłowych stanowišcych potencjalne zagrożenie dla przyszłych misji załogowych.

Region lšdowania wybrano na wyżynie w pobliżu równika, ma on 100 km długoœci i 15 km szerokoœci. Oœrodek kontroli lotów ESA w Darmstadt wybrał to miejsce ze względu na jednostajnš, płaskš powierzchnię. Region ten został wczeœniej rozpoznany z orbity. Znajdujš się tam osady ilaste zawierajšce siarczany, które utworzyły się prawdopodobnie w wodzie – na fotografiach wykonanych z orbity widać w tym rejonie kanały uformowane przez płynšcš wodę.

Na pokładzie satelity Trace Gas Orbiter znajduje się kamera CaSSIS przeznaczona do fotografowania œladowych iloœci gazów. Została skonstruowana w Szwajcarii i we Włoszech, ale zasilacz kamery stworzyli specjaliœci z Centrum Badań Kosmicznych PAN, a polska firma Creotech Instruments zamontowała elementy systemu zasilania kamery. Także na lšdowniku Schiaparelli znajdujš się czujniki podczerwieni wyprodukowane przez polskš firmę VIGO System. Czujniki z tej firmy znalazły się na Marsie już w 2012 roku, zamontowane na łaziku Curiosity.

W ramach misji ExoMars do Czerwonej Planety dotrze łazik ExoMars Rover Lander. Druga częœć ekspedycji rozpocznie się w 2020 roku, łazik wylšduje w 2021 roku.

Prezydent USA Barack Obama zapowiedział właœnie wysłanie ludzi na Marsa około 2030 roku, dzięki współpracy NASA z prywatnymi firmami. Pięć lat temu amerykańskie firmy prywatne nie wysyłały statków na orbitę własnymi rakietami, teraz przypada na nie ponad jedna trzecia rynku takich usług. Prezydent powiedział, że współpraca w tej dziedzinie jest zaawansowana, za dwa lata prywatne spółki rozpocznš transportowanie astronautów na Międzynarodowš Stację Kosmicznš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL