Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Eksperyment zmiany trajektorii obiektu pozaziemskiego

Kolizja asteroidy z naszš planetš może spowodować zagładę ziemskiej cywilizacji
shutterstock
Naukowcy amerykańscy przeprowadzš eksperyment zmiany trajektorii obiektu pozaziemskiego.

NASA zapaliła zielone œwiatło dla misji DART – Double Asteroid Redirection Test. W trakcie tego doœwiadczenia dojdzie do próby zmiany biegu obiektu kosmicznego za pomocš „kinetycznego przyłożenia". DART jest projektowany i zostanie zbudowany przez naukowców z Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Zbawienne uderzenie

Misja DART wyruszy w grudniu 2020, aby dotrzeć do celu w chwili, gdy obiekt będzie się znajdował najbliżej naszej planety, czyli w 2022 r. Ponownie znajdzie się tak blisko dwa lata póŸniej.

Obiekt został odkryty 11 kwietnia 1996 r. w ramach programu Spacewatch. Nazwa planetoidy – Didymos – w języku greckim oznacza bliŸniaka; została nadana, gdy potwierdzono podwójnoœć planetoidy. Na jeden obieg wokół Słońca ciało to potrzebuje 2,11 r. i obraca się wokół własnej osi w czasie 2,26 h. Obydwa składniki układu obiegajš wspólny œrodek masy w czasie niespełna 12 godzin. Większy z nich, Didymos A, ma œrednicę 780 m, mniejszy – 160 m. Didymos A składa się z krzemianów, żelaza i magnezu – stwierdziła to japońska sonda Hayabusa. Natomiast na razie nieznany jest skład Didymosa B.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA także miała uczestniczyć w eksperymencie. Planowała wysłanie satelity AIM, którego zadaniem byłoby obserwowanie wydarzenia. Wykonałby on zdjęcie krateru, jaki powstanie po „przyłożeniu kinetycznym", i bardzo dokładnie sfotografował powierzchnię obu elementów. Jednak w grudniu 2016 r. žESA zrezygnowała z tej misji ze względów finansowych.

„Popchnięty" zostanie Didymos B, ten mniejszy. Nie zmieni on trajektorii względem Słońca, gdyby bowiem do tego doszło, stałby się nieprzewidywalny i potencjalnie mógłby zagrozić Ziemi. Dlatego zmianie ulegnie ruch Didymosa B w stosunku do Didymosa A. Obecnie oba te elementy dzieli odległoœć 1,1 km.

DART, „kinetyczny impaktor", ma rozmiary lodówki. Uderzy w cel z prędkoœciš 6 km/s (21 000 km/h). Uderzenie minimalnie zmieni prędkoœć asteroidy. Ziemskie obserwatoria postarajš się œledzić skutki uderzenia.

Od poczštku XXI w. – od 2000 do 2013 r. – w ziemskiej atmosferze eksplodowało 26 asteroid z siłš odpowiadajšcš wybuchowi od jednej do 600 kiloton TNT (trotylu). Dla porównania bomba zrzucona na Hiroszimę wybuchła z siłš 15 kiloton. Żadna z tych asteroid nie została wczeœniej wykryta. Dane te ujawniła Fundacja B612 założona w 2012 r. Jej celem jest zbudowanie do 2018 r. teleskopu Sentinel Space Telescope przeznaczonego do „ochrony ludzkoœci", czyli wykrywania potencjalnie niebezpiecznych obiektów.

Poważny kłopot

Problem asteroid jest na tyle poważny, że Kongres Stanów Zjednoczonych zobowišzał NASA do zlokalizowania wszystkich obiektów o œrednicy ponad 140 m zdolnych do unicestwienia wielkiej aglomeracji miejskiej. Według szacunków wokół Ziemi kršży ponad 25 tys. tej wielkoœci obiektów, ale zidentyfikowanych jest niewiele ponad 10 tys.

Na zlecenie NASA badacze z Uniwersytetu Hawajskiego pracujš nad programem ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System).W przypadku możliwej kolizji z asteroidš o œrednicy 45 m ATLAS będzie ostrzegał tydzień wczeœniej, w przypadku asteroidy o œrednicy 150 m – trzy tygodnie. Te mniejsze obiekty nazywane sš zabójcami miast, większe – zabójcami regionów.

– DART pokaże, czy jesteœmy w stanie chronić planetę. Ponieważ wiemy mało o wewnętrznej strukturze i składzie asteroid, musimy przeprowadzić test na prawdziwej asteroidzie. Dzięki DART chcemy się przekonać, czy możemy chronić Ziemię za pomocš kinetycznego impaktora, który skieruje niebezpieczny obiekt na kurs, jaki nie będzie zagrażał planecie – wyjaœnia inż. Andy Cheng uczestniczšcy w pracach nad projektem DART. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL