Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Ciemna materia, czyli tajemnica wszechświata

Krzysztof Ziołkowski, astronom
materiały prasowe
- Okazuje się, że pewnych ruchów we wszechœwiecie nie potrafimy wyjaœnić, obserwujšc materię. Działa tam coœ jeszcze poza tym, co możemy zaobserwować - mówi Krzysztof Ziołkowski, astronom.

Rzeczpospolita: Fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracujš nad stworzeniem globalnej sieci detektorów poszukujšcych ciemnej materii. Czym w ogóle jest ciemna materia?

Krzysztof Ziołkowski: Jest to słowo wytrych, które stosujemy dla okreœlenia czegoœ, o czym właœciwie nic nie wiemy. Wiemy za to, że to coœ istnieje. Wnioskujemy to po obserwacji największych we wszechœwiecie obiektów – galaktyk i ogromnych zbiorowisk gwiazd, a także gromad galaktyk. Od dawna œledzimy ruchy gwiazd w galaktykach i... tu tkwi cała zagadka.

Co pan ma na myœli?

Okazuje się, że pewnych ruchów we wszechœwiecie nie potrafimy wyjaœnić, obserwujšc materię. Działa tam coœ jeszcze poza tym, co możemy zaobserwować. To coœ nazwano właœnie ciemnš materiš.

Czyli nie jesteœmy w stanie jej dojrzeć?

Nie, bo nie emituje ona ani nie pochłania promieniowania magnetycznego. Istnieje jakaœ masa, która działa siłami grawitacyjnymi na obserwowana materię. Tyle wiemy. Ocenia się, że widzimy zaledwie 5 proc. materii, która tworzy nasz wszechœwiat. Reszta to ciemna materia i ciemna energia. To kolejne pojęcie wytrych, którym próbujemy okreœlić to, czego nie widzimy. Wiemy, że wszechœwiat się rozszerza. Jedni badacze mówiš, że coraz szybciej, inni, że coraz wolniej. Jednak najważniejsze jest pytanie, jaka energia powoduje, że tak się dzieje. W każdym razie ciemna materia i ciemna energia stanowiš 95 proc. tego, czym wypełniony jest nasz wszechœwiat.

Co się stanie, gdy odkryjemy tę tajemnicę?

Byłaby to wielka chwila dla nauki, z ruchami materii wišżš się przecież poczštki wszechœwiata. Nie znam szczegółów pracy naukowców z Torunia, ale niewštpliwie jest to szansa dla polskiej astronomii. Gdy słyszę, że budujemy urzšdzenia, które mogš pomóc odkryć tak wielkš tajemnicę, to aż chce się przyklasnšć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL