Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Kometa, która spaliła Ziemię

shutterstock
12800 lat temu ziemia została zniszczona przez gwałtowne pożary wywołane zderzeniem z kometš. Miało to dramatyczny wpływ na florę, faunę i rozwój człowieka.

Najnowsze teorie dotyczšce budowy geologicznej Ziemi twierdzš, że ostatnie duże zlodowacenie miało miejsce około 2,58 milionów lat temu (pliocen-czwartorzęd). Od tamtej pory doszło do kilku mniejszych zlodowaceń i okresów, kiedy lody się cofały. Ostatni okres glacjalny zakończył się około 10 tys. lat temu.

Zespół, pod kierunkiem profesor Wendy S. Wolbach z University of Kansas, połšczył dane z rdzeni lodowych z danymi dotyczšcymi występowania lasów, pyłków z markerami geochemicznymi i izotopowymi uzyskanymi z ponad 170 różnych lokalizacji na całym œwiecie. Na tej podstawie stwierdzono, że około 12800 lat temu został zaburzony cykl ociepleń i ochłodzeń planety; wydarzyła się globalna katastrofa, wywołana przez kometę o œrednicy około 100 km. Eksplodowała ona w atmosferze zasypujšc powierzchnię Ziemi płonšcy odłamkami i wywołujšc globalnš burzę ogniowš - około 10% powierzchni planety, czyli 10 milionów kilometrów kwadratowych zostało strawione przez pożary. Podczas gdy ogień zmieniał krajobraz planety, do atmosfery unosił się dym i kurz zmniejszajšc nasłonecznienie. Spowodowało to gwałtowne ochłodzenie atmosfery, powodujšc œmierć roœlin, ograniczajšc Ÿródła żywnoœci i obniżajšc poziom oceanów, a wycofujšce się wczeœniej tafle lodu zaczęły powracać.

Ta epoka quasi-lodowa trwała około tysišca lat. PóŸniej klimat zaczšł się ocieplać, a życie odradzać. Pewne zmiany były jednak nieodwracalne. Ponieważ wyginęło wiele dużych zwierzšt, ludy zbieracko-łowieckie musiały zmienić nawyki - widać to m.in. w ewolucji grotów włóczni plemion Ameryki Północnej. Uważa się, że te gwałtowne wydarzenia doprowadziły do poważnych zmian w ludzkiej populacji, powodujšc jej spadek i prowadzšc do przyjęcia rolnictwa oraz hodowli jako modelu pozwalajšcego na przeżycie. Badania sugerujš również, że kolizja z kometš i póŸniejsze pożary spowodowałby zubożenie warstwy ozonowej i wzrost zachorowalnoœci na nowotwory skóry.

Naukowcy uważajš, że pozostałoœci komety nadal kršżš w układzie słonecznym. Analiza pokazuje jak skomplikowany jest ekosystem ziemski i jak drobne wydarzenie w skali kosmosu jest gigantycznym w skali ziemskiej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL