Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Wielkie zamrażanie teleskopu

Teleskop James-Webb będzie pracował 1,5 miliona kilometrów od naszej planety
Northrop Grumman
James-Webb, który zastšpi na orbicie wysłużonego Hubble’a, przeszedł próbę niskich temperatur.

Aby upewnić się, że „kosmiczne oko” najnowszej generacji będzie prawidłowo funkcjonowało w przestrzeni międzyplanetarnej, najpierw na Ziemi, w centrum kosmicznym NASA w Houston w Teksasie, przeprowadzono testy w ekstremalnie niskich temperaturach, takich jakie panujš w kosmosie.

W podczerwieni

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (James Webb Space Telescope, JWST) zastšpi Kosmiczny Teleskop Hubble’a. W odróżnieniu od poprzednika, będzie prowadzić obserwacje w podczerwieni. Teleskop nazwano na czeœć Jamesa Webba, drugiego zarzšdcy NASA.

Najważniejsze cele misji to: badanie pierwszych gwiazd i galaktyk, które uformowały Wszechœwiat po Wielkim Wybuchu, badanie formowania się i ewolucji galaktyk, badanie tworzenia gwiazd i systemów planetarnych.

Dlatego wœród konstruktorów JWST znalazł się prof. John Mather, jeden z współtwórców teorii Wielkiego Wybuchu, noblista z 2006 roku. Teleskop składać się będzie z 21 szeœciokštnych luster wykonanych z berylu pokrytego złotem. Warstewka złota na każdym z luster wystarczyłaby na wykonanie oœmiu obršczek œlubnych.

Zwierciadło główne składać się będzie z 18 luster, a jego œrednica wyniesie 6,5 m (Hubble tylko 2,4 m), 2,5 raza więcej niż Hubble przy prawie trzykrotnie mniejszej masie. Powierzchnia zbierajšca promienie wyniesie 25 metrów kwadratowych (ponad pięć razy więcej niż Hubble), tyle, ile zajmuje mniejsza wersja Boeinga 737.

James-Webb opuœci naszš planetę wiosnš 2019 roku, wyniesie go europejska rakieta Ariane 5. Zostanie umieszczony w tzw. punkcie Lagrange L2. Jest to miejsce w przestrzeni, w układzie dwóch ciał powišzanych grawitacjš, w którym ciało o pomijalnej masie może pozostawać w spoczynku względem ciał układu. Odkrywcš punktu jest Joseph Lagrange. Występuje pięć takich punktów, oznaczanych od L1 do L5.

Skomplikowana sprawa

Punkl L2 znajduje się półtora miliona kilometrów od naszej planety, mniej więcej cztery razy dalej niż wynosi odległoœć Ziemi od Księżyca. Punkt ten wybrano dlatego, że można z niego dogodnie obserwować wnętrze kosmosu, daleko od Słońca. Naukowcy liczš, że taka lokalizacja teleskopu umożliwi im realizację bardzo ambitnych zamierzeń.

Cztery podstawowe instrumenty obserwacyjne teleskopu umieszczone sš w osłonie termicznej. W punkcie Lagtange L2 panuje temperatura -253 st. C, jest już bardzo zbliżona do zera absolutnego (- 273,15 st. C).

W centrum NASA w Houston, w największej na œwiecie komorze kriogenicznej zdolnej do wytwarzania kosmicznie niskich temperatur, w cišgu 100 dni zespół inżynierów i naukowców z USA, Kanady i Europy przeprowadzał testy. Temperaturę obniżano stopniowo, aż do osišgnięcia -253 st. C.

Co prawda instrumenty były sprawdzane już wczeœniej, ale każdy z osobna, nie w zestawie, jakim jest teleskop. Testy te, także w komorze kriogenicznej, prowadzono w trzech seriach, przez trzy lata, od 2013 do 2016 roku w laboratorium NASA Goddard w Greenbelt w stanie Maryland.

– Testy, właœnie zakończone w Houston, sš niezwykle ważne dla funkcjonowania teleskopu James-Webb, to punkt kulminacyjny 15-letnich prac konstrukcyjnych. Wszystko, obiektyw Mirim, kamera na podczerwień Miri, działa prawidłowo. W pracach nie przeszkodził nam nawet huragan Harvey. Właœciwie niczego więcej nie oczekujemy – powiedział prof. Pierre Olivier Lagage, astrofizyk z francuskiego CEA (Commissariat a l’energie atomique et aux energies alternatives).

Teraz pozostało przetransportować wszystkie urzšdzenia do Redondo Beach w Kalifornii, gdzie w laboratorium Northrop Grumman wszystko zostanie połšczone w całoœć i przygotowane do wystrzelenia.

– Trzeba będzie sprawdzić, czy 18 segmentów będzie w stanie pracować razem jako jedno lustro œrednicy 6,5 metra, ale także należy dopilnować, czy sš już gotowe procedury, według których wszystko zostanie wysłane w przestrzeń i tam uruchomione – wyjaœnia prof. Pierre Olivier Lagage.

Ze względu na rozmiary główne zwierciadło teleskopu do wynoszšcej go rakiety i umieœcić go na orbicie, trzeba zwinšć jego główne zwierciadło trzeba będzie złożyć aby zmieœciło się w wynoszšcej go rakiecie, rozwinięcie teleskopu zajmie około tygodnia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL