Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kosmos

Droga w kosmos przez Toruń

AdobeStock
Chemicy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizujš zadania dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Przez pół roku będš badali wpływ ogrzewania w próżni na materiały wykorzystywane póŸniej w przemyœle kosmicznym. Po przetestowaniu danego materiału polscy badacze rozsyłajš jego próbki do innych europejskich laboratoriów, żeby móc prowadzić analizy porównawcze. Wyniki próbek z większej liczby laboratoriów pozwalajš wyeliminować ewentualne pomyłki w pomiarach. Wœród badanych materiałów sš smary, powłoki, uszczelnienia, teflon, silikon.

Chemicy z Torunia chcš zajšć się wdrażaniem innowacyjnych rozwišzań do codziennego życia i działajšcych przedsiębiorstw. Jednym z pomysłów jest badanie czystoœci w „clean roomach”, pomieszczeniach o podwyższonych warunkach czystoœci, we współpracy z Europejskš Agencjš Kosmicznš, ponieważ ESA jest nastawiona nie tylko na eksplorowanie kosmosu, ale także na komercyjne wykorzystywanie wyników badań.

W porównaniu z normalnymi warunkami zanieczyszczenia w takich pomieszczeniach sš na bardzo niskim poziomie, stšd na œwiecie nie ma jeszcze dobrych metod mierzenia czegoœ, czego prawie nie ma. Sš jednak do tego metody subtelne, jak spektroskopia w podczerwieni. Polacy rozsyłali do wszystkich takie same próbki i sprawdzali, jakie wyniki otrzymano w poszczególnych laboratoriach.

– Badamy, ile poszczególne materiały, które sš wykorzystywane póŸniej w kosmicznych technologiach, tracš podczas ogrzewania w próżni. Nie wiemy my, nie wie ESA i ci, którzy takie materiały produkujš, też do końca nie wiedzš, w jaki sposób dany materiał zachowa się w warunkach kosmicznych, innych niż ziemskie. ESA ma cały dział badań materiałowych, w ramach którego wszystko wysyłane z Ziemi musi zostać najpierw przebadane w zasymulowanych warunkach – wyjaœnia dr Grzegorz Trykowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aparatura wykorzystywana na Wydziale Chemii UMK kosztuje kilka milionów złotych, stšd wiele firm nie buduje własnych laboratoriów, lecz woli zlecić prace na zasadach komercyjnych profesjonalnie przygotowanym do tego naukowcom. Dobrym krokiem ze strony toruńskich chemików było wyspecjalizowanie się w analizach nietypowych, na które jest duże zapotrzebowanie globalne. Š?

—PAP Nauka w Polsce, k.k.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL