Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Anna Rastawicka: Prymas Wyszyński bronił Kościoła

Anna Rastawicka
rp.l
- Ksišdz Stefan Wyszyński odbierał mnóstwo ataków na œrodowisko katolickie. Dzień po dniu działał na rzecz obrony Koœcioła przed komunistami - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Anna Rastawicka wypowiedziała się na temat publikacji kazań prymasa Stefana Wyszyńskiego. - Pracowałam przy opracowaniu kazań prymasa. Ksišdz Kardynał nigdy ich nie spisywał, ale autoryzował, a jest ich około 67 tomów maszynopisu. Wydano już osiemnaœcie tomów, a wczoraj zaprezentowano i opublikowano pierwsze jego zapiski – powiedziała.

- Te kazania ukazujš ogrom pracy oraz ogrom problemów z którymi się spotykał. Ksišdz prymas był odpowiedzialny za kilka diecezji, cały czas bronił Koœcioła. Odpierał mnóstwo przeciwnoœci, i odbierał ataki na œrodowisko katolickie. Dzień po dniu, działał na rzecz obrony Koœcioła przed komunistami. Zawarł pewne porozumienie z władzš, które w tamtym czasie było krytykowane – oceniła.

Rastawicka wypowiedziała się także o cechach charakteru bohatera Polski. - Współpracowałam ponad czterdzieœci lat z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. - To był bardzo dobry człowiek. Potrafił opowiadać dowcipy i słuchać żartów. Był bardzo nastawiony na pomoc drugiemu człowiekowi. Wspominał czas wojny, kiedy pełnił funkcję kapelana w podwarszawskich Laskach - rozgrzeszał tam żołnierzy, donosił rannych do punktów sanitarnych. Kiedyœ zaniósł pewnš rannš dziewczynę na plecach. Pomagał partyzantom i ukrywajšcym się Żydom – przypomniała.

Pytana o datę ogłoszenia Wyszyńskiego Œwiętym, odpowiedziała że nie jest jeszcze znana. - Trwa proces beatyfikacyjny Stefana Wyszyńskiego. Jest to sprawa skomplikowana, w tym momencie dokonuje się wiele tłumaczeń dokumentów na język włoski. Na pierwszym etapie została stwierdzona heroicznoœć jego cnót. Czekamy na potwierdzenie cudu sprzed dwudziestu lat. Oczekujemy również ostatecznego zatwierdzenia i ogłoszenie prymasa Stefana Wyszyńskiego Œwiętym – stwierdziła.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL