Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Plan na Światowe Dni Młodzieży

AFP
W przyszłym tygodniu poznamy szczegółowy harmonogram wizyty papieża Franciszka.

Œwiatowe Dni Młodzieży (ŒDM) i wizyta papieża odbędš się pod koniec lipca w Krakowie. Rozpocznš się oficjalnie we wtorek, 26 lipca, mszš œw., którš na krakowskich Błoniach odprawi kard. Stanisław Dziwisz. Papież Franciszek przyleci 28 lipca. Na Błoniach ma zostać przywitany przez młodzież. Dzień póŸniej w tym samym miejscu odbędzie się droga krzyżowa.

Wydarzenia kolejnych dwóch dni ŒDM będš się koncentrowały na granicy Krakowa i Wieliczki, w Brzegach. Odbędzie się tam sobotnie czuwanie młodzieży z papieżem, a w niedzielę msza œw. pod przewodnictwem Franciszka. Według organizatorów na tzw. Polu Miłosierdzia może się zgromadzić nawet 2,5 mln osób.

Wybrane przez komitet organizacyjny ŒDM miejsca spotkań młodzieży z papieżem zatwierdził już Watykan. Od wtorku pod Wawelem przebywa delegacja z Watykanu, która uzgadnia m.in. z przedstawicielami episkopatu szczegółowy plan pobytu papieża, minuta po minucie. Urzędnicy watykańscy majš zostać w Polsce do końca tygodnia. W przyszłym tygodniu szczegółowy plan pielgrzymki ma być upubliczniony.

Do przyjęcia pielgrzymów szykujš się też samorzšdowcy oraz rzšd. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w ubiegłym tygodniu zachęcał mieszkańców, by przygotowali się na utrudnienia, i sugerował, że najlepiej by było, gdyby na czas trwania ŒDM „wyjechali na zielonš trawkę". W swoim blogu napisał, że nie zamierza nikogo okłamywać, ale przyjazd do miasta 2 milionów ludzi, nawet przy doskonałej organizacji, musi spowodować jego paraliż.

Improwizacji przy organizacji ŒDM unika też rzšd. W Kancelarii Premiera powstała właœnie specustawa, która ma uregulować m.in. kwestie bezpieczeństwa uczestników, zabezpieczenia medycznego oraz zapewnienia łšcznoœci.

– Œwiatowe Dni Młodzieży to impreza o charakterze religijnym i nie majš do niej zastosowania przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych. Stšd projekt tej ustawy – tłumaczy „Rzeczpospolitej" Paweł Majewski, pełnomocnik rzšdu ds. ŒDM, i przypomina, że podobnš ustawę rzšd PO przygotował przed Euro 2012, co usprawniło przygotowania do mistrzostw. Jak mówi, nie rozumie, dlaczego przed kolejnym tak ważnym wydarzeniem poprzedni rzšd nie stworzył specjalnych przepisów.

Projekt przygotowany w Kancelarii Premiera okreœla m.in., że niezbędne wyposażenie medyczne dla zespołów ratunkowych kupi resort zdrowia. Nie będzie musiał organizować przetargu, a po zakończeniu ŒDM będzie mógł dowolnie zdecydować, dokšd trafi sprzęt. Ustawa ma też ułatwić życie operatorom telekomunikacyjnym. Ostrzegajš oni, że obecna infrastruktura nie sprosta oczekiwaniom. Ich zdaniem problem można rozwišzać, budujšc nowe maszty telekomunikacyjne. Rzšd zamierza dać im zielone œwiatło. Ustawa zezwoli na budowę tymczasowych masztów, ale okreœli także czas ich rozbiórki.

Rzšd stawia też konkretne wymagania organizatorom ŒDM. Chce, by dla każdego miejsca, w którym będzie gromadziła się młodzież, opracowano specjalne plany na wypadek zagrożenia. Projekt ustawy okreœla również precyzyjnie liczbę sanitariatów, jakie będš musieli mieć do dyspozycji uczestnicy imprezy.

Strona koœcielna na razie nie komentuje przepisów opracowanych przez rzšd.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL