Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Rybnik: Kościoły dostajš mandaty za zbyt głośne dzwony

Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0/kapitanemo
Koœcioły w Rybniku otrzymały mandaty za zbyt głoœno bijšce dzwony. Proboszcz jednej z parafii tłumaczy, że nie rozumie decyzji straży miejskiej.

Pierwszy mandat został wręczony proboszczowi parafii Królowej Apostołów w Rybniku. Kolejny strażnicy miejscy wypisali proboszczowi w bazylice œw. Antoniego. 

Ojciec Jan Pilek, proboszcz parafii Królowej Apostołów tłumaczy, że pierwszy mandat przyjšł i zapłacił, ale gdy otrzymał drugi, postanowił skontaktować się z adwokatem. Nie rozumie, czemu otrzymał kolejny mandat, skoro dŸwięk dzwonów został œciszony.

- Myœlałem, że będę miał spokój, ale nic nie uzyskałem. Jak przyszła druga kara, adwokat doradził mi, by napisać pismo, że nie będę płacić. Wtedy trafi to na drogę sšdowš - powiedział proboszcz cytowany przez "Dziennik Zachodni".

Skargi w sprawie hałasu wywoływanego przez koœcielne dzwony wysyła jeden z mieszkańców Rybnika. Ojciec Pilek dodaje, że osoba ta przy okazji dzwoni do niego osobiœcie i mówi o zgłoszeniu. Proboszcz nie rozumie działania straży miejskiej. 

Inspektorat Ochrony Œrodowiska po przeprowadzeniu pierwszego badania wskazał, że dŸwięk przekracza dopuszczalne normy. Parafia dostosowała dzwony, by nie przekraczały dopuszczalnych limitów. Na własny użytek wynajęto firmę, która przeprowadziła ponownie badania. Tym razem wyniki pokazały, że dopuszczalne normy nie sš przekraczane.

- Straż miejska dostała ode mnie dokument mówišcy o nasileniu hałasu, ale i tak chcš mnie karać - mówi proboszcz. - Musimy reagować, wszczynamy normalne czynnoœci. Osoba składa zeznania, przesłuchujemy œwiadków, a potem wysyłamy wniosek do sšdu. My mandatu parafii nie dajemy. Sšd rozstrzyga - odpowiada rzecznik straży miejskiej w Rybniku.

Sprawę opisuje "Dziennik Zachodni". 

ródło: Dziennik Zachodni

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL