Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Polacy walczš o kościół w Essen w Niemczech. Na jego miejscu ma stanšć blok

wikimedia commons/ domena publiczna
- Mówimy o żywym polskim koœciele, w którym gromadzi się regularnie półtora tysišca ludzi w niedziele, a w cišgu tygodnia w tym koœciele gromadzi się codziennie ok. 100 osób, co na warunki niemieckie jest fenomenem - powiedział dla PAP ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

18 lipca tego roku proboszcz wspólnoty polskiej ks. Jerzy Wieczorek dowiedział się od niemieckiego proboszcza, ks. Ludgara Blasiusa, który zarzšdza koœciołem œw. Klemensa w Essen w Niemczech, że koœciół zostanie sprzedany. Sprawa wywołała poruszenie wœród wiernych. Koœciół œw. Klemensa, który diecezja esseńska przekazała Polakom, przynależy do parafii œw. Antoniego – swego rodzaju centrum duszpasterskiego zarzšdzanego przez niemieckiego proboszcza. Przedstawiciele wspólnoty polskiej na czele z polskim proboszczem zjawili się w kurii biskupiej, żeby dowiedzieć się, co się dzieje i dlaczego ich koœciół jest sprzedawany. Dowiedzieli się, że znaleziono już kupca na działkę, na której stoi koœciół i przylegajšce do niego tereny, i że kupiec jest zainteresowany wybudowaniem tam bloku mieszkalnego dla uchodŸców.

Sytuację tę skomentował dla Polskiej Agencji Prasowej ks. prof. Paweł Bortkiewicz - członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wykładowca Wydziału Teologicznego i kierownik Zakładu Katolickiej Nauki Społecznej UAM w Poznaniu. Ks. prof. P. Bortkiewicz jest też członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP.

- Mówimy tutaj o żywym polskim koœciele, żywej polskiej misji katolickiej, w której gromadzi się regularnie półtora tysišca ludzi w niedziele, a w cišgu tygodnia w tym koœciele gromadzi się codziennie ok. 100 osób, co jest moim zdaniem fenomenem na warunki niemieckie - zaznaczył ks. Bortkiewicz.

Diecezja Essen jest stosunkowo młoda, powstała w 1956 r. Poczštkowo liczyła ok. 1,5 mln katolików. Obecnie ta liczba zmalała niemal o połowę. Szacuje się, że liczba katolików wynosi tam obecnie ok. 800 tys. wiernych. Ks. prof. Bortkiewicz wskazuje na pewne zmiany, jakie podjęła diecezja w zwišzku ze spadajšcš liczbš wiernych. Ma ona, jego zdaniem, istotny wpływ na zaistniałš w Essen sytuację.

- W 2008 r. biskupstwo podjęło działania na rzecz pewnej restrukturyzacji parafii. Ta restrukturyzacja jest charakterystyczna dla Koœcioła niemieckiego i polega na łšczeniu kilku parafii w jednš wspólnotę, w jedno centrum duszpasterskie. W Essen zaczęto łšczyć po 4-5 parafii w jedno centrum. W ten sposób redukowano poszczególne oœrodki. Okazało się to jednak mało wystarczajšce, jeœli chodzi o postępujšcy dalej kryzys Koœcioła niemieckiego, i w 2015 r. zdecydowano się na drugi etap tej restrukturyzacji, który został przez biskupa scedowany na ręce poszczególnych wspólnot parafialnych, poszczególnych zarzšdów - opisał sytuację ks. prof. Bortkiewicz. Dodał, że sytuacja w Essen dotyka również istotnych tematów: kryzysu Koœcioła niemieckiego „i bardzo nieudolnych prób przezwyciężania tego kryzysu decyzjami administracyjnymi z zakresu zarzšdzania przedsiębiorstwem, a nie wspólnoty wiary”.

Ks. prof. Bortkiewicz zwraca uwagę na fakt, że mimo podejmowanych działań, „poza nielicznymi wyjštkami, niemiecki Koœciół nie potrafi się uporać z rzeczywiœcie spadajšcš liczbš katolików”. - Towarzyszy temu próba dorównania do standardów Koœcioła luterańskiego na takiej zasadzie, że tolerancja, pluralizm, pewna równoœć standardów będš stanowiły tutaj jakieœ wyjœcie. A Koœciół luterański przestał być Koœciołem, a stał się instytucjš socjalno-charytatywno-kulturowš – mówi ks. prof. Bortkiewicz.

- Niestety, Koœciół katolicki idzie w Niemczech w kierunku rozmywania swojej własnej tożsamoœci. To widać także w skali o wiele poważniejszej poprzez wpływy hierarchów Koœcioła niemieckiego na obecny kierunek zmian w Koœciele katolickim powszechnym. Zamiast wykazania większej troski w stronę autentycznego duszpasterstwa mamy ogromnš troskę skierowanš w stronę decyzji administracyjnych, pewnego menedżmentu - zaznaczył ks. prof. Bortkiewicz.

Dodał, że w „kuriach biskupich pracuje po kilkuset pracowników administracyjnych, co jest równoważne niejednokrotnie z liczbš księży posługujšcych na terenie danej diecezji”. - Problemem jest to, że Koœciół niemiecki z jednej strony sam, będšc bardzo ubogi w swoje duchowieństwo, nie jest otwarty na księży przychodzšcych z zewnštrz, a zwłaszcza na księży polskich. Mówię o tym na podstawie pewnych batalii, które przetoczyły się w diecezjach bodajże esseńskiej, kolońskiej, akwizgrańskiej. W parafiach pracowało po dwóch polskich duszpasterzy i usiłowano tę liczbę zredukować tylko do jednego. Nie było to podyktowane skurczeniem się tych wspólnot parafialnych ani zmianš potrzeb. Było wręcz przeciwnie. Ale w ramach działań administracyjno-statystycznych usiłowano tych księży po prostu pozbawić etatów - podkreœlił ks. prof. Bortkiewicz.

Sprawa sprzedaży deweloperowi terenów i koœcioła œw. Klemensa w Essen nie jest zamknięta. Interwencje wiernych spowodowały reakcję biskupa ordynariusza. Do kolejnego spotkania w tej sprawie dojdzie po wakacjach, około 10 wrzeœnia.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL