Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

UOKiK: fajerwerki - na co zwrócić uwagę przy zakupie

Adobe Stock
Wiele osób wita Nowy Rok, używajšc różnych wyrobów pirotechnicznych. Warto jednak zachować ostrożnoœć, by zabawa nie skończyła się tragediš.

Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, by kupujšc fajerwerki, przede wszystkim zwrócić uwagę, czy nie sš uszkodzone. Jeœli opakowanie ma jakiekolwiek pęknięcia, rozdarcia, wgniecenia lub wybrzuszenia albo co gorsza wysypuje się z niego materiał pirotechniczny, lepiej z zakupu zrezygnować. Dobrze też się upewnić, że produkt zawiera instrukcję w języku polskim. Powinna zawierać zasady bezpiecznego korzystania z produktu (lepiej zapoznać się z nimi wczeœniej niż tuż przed odpaleniem), ostrzeżenia o potencjalnych niebezpieczeństwach, nazwę oraz adres producenta bšdŸ importera, a także okreœlenie typu produktu (np. rakieta, petarda, bateria) oraz jego klasy. Pierwsza może być używana w pomieszczeniach, druga tylko na zewnštrz, a trzecia – na dużych otwartych przestrzeniach. Do korzystania z wyrobów klasy czwartej trzeba specjalnych uprawnień i wiedzy.

Sprzedawać materiały pirotechniczne można nie tylko w tradycyjnych sklepach, ale także w tzw. pomieszczeniach tymczasowych, np. na bazarach czy targowiskach. Za sprzedanie fajerwerków osobie niepełnoletniej grozi kara nawet do dwóch lat więzienia.

Odpowiedzialnoœć grozi też za stwarzanie zagrożenia pożarowego lub nieostrożne obchodzenie się z ogniem bšdŸ z materiałami wybuchowymi i łatwopalnymi. Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu od pięciu do 30 dni lub grzywnę od 20 zł do 5 tys. zł. Lepiej więc nie używać fajerwerków w pobliżu drzew, budynków czy słupów elektrycznych. Takiej samej karze podlega ten, kto narusza przepisy o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewozie tych materiałów.

Adwokat Krzysztof Kuczyński z kancelarii KPDI zwraca uwagę, że do wypadków z fajerwerkami najczęœciej dochodzi w wyniku ich wadliwego działania (np. urwanie palca w wyniku zbyt szybszego wybuchu). W takim przypadku w grę wchodzi odpowiedzialnoœć za produkt niebezpieczny, przewidziana w kodeksie cywilnym. Ponosi jš ten, kto wprowadził produkt do obrotu, czyli producent lub importer (a jeœli ich nie wskazano – zbywca). Odpowiada za szkody na mieniu przekraczajšce 500 euro oraz za szkody na osobie. Nie ponosi odpowiedzialnoœci, jeœli wykaże, że użytkownik korzystał z fajerwerków w sposób niezgodny z ostrzeżeniami i zaleceniami z instrukcji.

Za szkody wyrzšdzone osobom trzecim odpowiada ten, kto je spowodował, np. rzucajšc w kogoœ petardš. Rodzice odpowiadajš za szkody wyrzšdzone przez ich dzieci, jak również za krzywdy, których doznało dziecko w wyniku używania fajerwerków (w tym ostatnim przypadku wchodzi w grę odpowiedzialnoœć karna).  

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL