Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Nieudany bal sylwestrowy: jakie prawa ma klient

Adobe Stock
Zbyt skromne menu czy brak obiecanego pokazu fajerwerków może być podstawš do złożenia reklamacji.

Kupujšc zorganizowanš imprezę sylwestrowš, zawieramy umowę. Często jej potwierdzeniem jest po prostu bilet wstępu. Na jego podstawie można złożyć reklamację.

Trzeba jednak udowodnić, że organizacja imprezy była niezgodna z umowš. Dowodami mogš być np. folder reklamowy, maile wymienione z organizatorem czy zdjęcia zrobione w trakcie balu. W pisemnej reklamacji skierowanej do organizatora należy wskazać wszystkie uchybienia, jakich dopuœcił się przedsiębiorca, oraz swoje żšdania. Jeżeli w zwišzku z nienależytš organizacjš imprezy sylwestrowej konsument poniósł szkodę majštkowš, bo np. musiał dokupić alkohol, może żšdać naprawienia tej szkody – zwrotu kosztów za trunki kupione na własnš rękę. Warto zachować więc rachunki.

Należy pamiętać, że zakup biletu na zabawę zobowišzuje również klienta. Nagła rezygnacja może nastšpić, gdy organizator zainwestował już w imprezę częœć lub całoœć kosztów. W każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych wydatków. Warto pamiętać, że jeœli do zmiany istotnych warunków umowy – miejsca, ceny, programu itp. – doszło z winy organizatora – powinniœmy mieć możliwoœć rezygnacji bez ponoszenia kosztów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL