Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Inspekcja handlowa: ile bawełny w bawełnie, czyli jak oszukujš producenci ubrań

Adobe Stock
Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę odzież, obrusy, œcierki. Kontrolerzy zakwestionowali 34 proc. produktów, stwierdzajšc wiele przekłamań co do składu surowcowego ubrań.

Pogarsza się jakoœć i oznakowanie sprzedawanych ubrań – to wnioski z kontroli, które Inspekcja Handlowa przeprowadziła w całej Polsce. Sprawdziła 361 przedsiębiorców: producentów, importerów, przedsiębiorców sprowadzajšcych towar z UE, hurtownie i sklepy. Typowała ich losowo lub na podstawie wczeœniejszych nieprawidłowoœci.

Kontrolerzy zbadali 2135 partii odzieży dla dzieci i dorosłych oraz obrusów i œcierek. W 34 proc. partii wykryli nieprawidłowoœci. Były to m.in. nieprawdziwe informacje na metkach, np. o wymiarach, użytych materiałach czy właœciwoœciach. Jeden ze sprzedawców zapewniał na etykiecie, że bluza uszyta jest w 100 proc. z bawełny. Badania laboratoryjne wykazały, że bawełny jest w niej niewiele ponad 50 proc., reszta to poliester. W innym przypadku koszula męska miała być wykonana w 65 proc. z bawełny, a w 35 proc. z poliestru. Było dokładnie odwrotnie. W jeszcze inny przypadku z obrusów sprzedawanych jako plamoodporne po praniu nie znikały zabrudzenia. Tak było w przypadku 25 partii ze zbadanych 34.

Inspekcja Handlowa zwraca uwagę, że uchybień było znacznie więcej niż rok wczeœniej, gdy IH zakwestionowała 26,5 proc. badanych ubrań i innych wyrobów. Najwięcej – ponad połowę – nieprawidłowoœci kontrolerzy znaleŸli w produktach sprowadzonych spoza UE.

Większoœć przedsiębiorców dobrowolnie zastosowała się do zaleceń. IH nałożyła 7 mandatów karnych, przedstawiła 26 żšdań usunięcia nieprawidłowoœci i wysłała 212 wystšpień pokontrolnych do dostawców.

Przy zakupie ubrania – Inspekcja Handlowa radzi:

- Bezpieczeństwo. SprawdŸ, czy dziecięca bluza nie ma sznurka przy kapturze. Stwarza to ryzyko uduszenia. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej ubranka dla dzieci do 7 lat nie powinny mieć żadnych sznurków lub troczków przy szyi, a dla starszych – takie elementy muszš być nierozcišgliwe i krótsze niż 7,5 cm.

- Skład surowcowy. To ważne szczególnie dla alergików.

- Wyglšd. Upewnij się, że ubranie nie ma widocznych wad, np. zacišgnięć, przebarwień. Dzięki temu unikniesz problemów z reklamacjš.

- Rozmiar. Przymierz ubranie, bo producenci stosujš różnš numerację. Zwrot lub wymiana za ciasnej bluzki to dobra wola sklepu.

- Etykiety i wywieszki. Powinny zawierać skład surowcowy, cenę oraz informacje o przedsiębiorcy, który odpowiada za jakoœć. Dodatkowo może być na nich podany sposób konserwacji oraz ostrzeżenia, np. „Uwaga! Trzymać z daleka od ognia".

- Zachowaj paragon. Ułatwi ewentualnš reklamację, jeœli w ubraniu odkryjesz wady. Masz na niš 2 lata.

- Masz wštpliwoœci? Skontaktuj się z Inspekcjš Handlowš.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL