Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

W następnym sezonie turysta będzie miał więcej praw

Fotolia.com
Trwajšcš co najmniej tydzień wycieczkę organizator będzie mógł odwołać z powodu braku chętnych nie póŸniej niż 20 dni przed jej rozpoczęciem.

Sejm rozpoczšł prace nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powišzanych usługach turystycznych. Jeœli zostanie uchwalony, już w przyszłym roku więcej turystów będzie chronionych przed bankructwem przedsiębiorców. Nie tylko tradycyjne biura podróży, ale także podmioty oferujšce powišzane usługi turystyczne na wypadek swojej niewypłacalnoœci będš musiały zapewnić pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju, zwrot wpłat, gdy klient nie wyjedzie, lub częœci wpłat, gdy tylko niektóre z wykupionych usług zostanš wykonane.

– Przepisy przestały nadšżać za dynamicznymi zmianami na rynku usług turystycznych. Wynika to z poszerzania się kanałów dystrybucji i indywidualizacji ofert. Coraz bardziej popularna jest możliwoœć wybierania i łšczenia różnych usług turystycznych – mówił Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki, podczas pierwszego czytania.

Zmiany wymuszone przez unijne prawo majš obowišzywać od lipca 2018 r.

Projekt przewiduje objęcie ochronš nowej, dużej grupy turystów, którzy sami szukajš w internecie pakietów wakacyjnych dostosowanych do swoich potrzeb i np. rezerwujš transport oraz pobyt w hotelu u tego samego sprzedawcy albo wynajmujš samochód za poœrednictwem strony internetowej, na której dokonali rezerwacji lotu. Ochrona jest jednak znacznie węższa niż przewidziana dla nabywców imprez turystycznych – chroni głównie przed skutkami niewypłacalnoœci.

Kiedy będzie dochodziło do takiego powišzania usług? Po nabyciu więcej niż jednego rodzaju usług, w postaci przewozu albo zakwaterowania, które nie jest nieodłšcznym elementem przewozu (np. nie w kajucie statku), wynajmu pojazdów albo innej usługi, która nie stanowi integralnej częœci przewozu lub zakwaterowania. Do powišzania usług dojdzie wyłšcznie po nabyciu przewozu, zakwaterowania albo wynajmu samochodu wraz z co najmniej innš usługš turystycznš, jeżeli sš one znacznš częœciš łšcznej wartoœci usług i sš reklamowane jako istotny element podróży lub wakacji. Warunkiem jest, by umowy sprzedaży były zawierane podczas jednej wizyty lub jednego kontaktu z punktem sprzedaży online, choć z możliwoœciš zapłaty odrębnie za każdš usługę lub w odstępach krótszych niż 24-godzinne.

Projekt precyzyjnie okreœla też konstrukcję i treœć umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym obowišzki informacyjne biura podróży. Przedsiębiorca w umowie poinformuje m.in. o cenie imprezy, a ta będzie mogła się zmienić tylko gdy zostanie to wyraŸnie zastrzeżone w umowie. Teraz w Polsce jest to możliwe, gdy wzrastajš ceny paliwa, podatki, opłaty lotniskowe i kursy walut. Zgodnie z obowišzujšcš ustawš o usługach turystycznych konsument nie musi jednak uznać zmiany wysokoœci ceny. Może wtedy zrezygnować z imprezy. Zgodnie z nowš ustawš zrezygnuje tylko wtedy, gdy wycieczka podrożeje przynajmniej o 8 proc.

Zmiana ceny będzie działać jednak w dwie strony – jeœli koszty transportu lub podatki się obniżš, a waluty staniejš, biuro zwróci częœć pieniędzy.

Zmieniajš się też zasady odwołania wycieczki. Organizator będzie mógł rozwišzać umowę i dokonać pełnego zwrotu wpłat bez odszkodowania lub zadoœćuczynienia, tylko jeżeli liczba osób, które zgłosiły się na imprezę, jest mniejsza niż minimalna okreœlona w umowie, lecz nie póŸniej niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwajšcej dłużej niż szeœć dni, na siedem dni przed imprezš trwajšcš od dwóch do szeœciu dni lub na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwajšcej krócej niż dwa dni.

Etap: skierowano do prac w komisji

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL