Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

#RZECZoPRAWIE: Mariusz Korpalski – Kredyt we frankach należy spłacać po takim samym kursie przez cały czas trwania umowy

Mariusz Korpalski
rp.pl
- Sšd Najwyższy doprowadził proces myœlowy do końca. Teraz musimy czekać na efekty procesów toczšcych się w sšdach - mówił w œrodowym programie #RZECZoPRAWIE Tomasza Pietrygi Mariusz Korpalski, radca prawny w Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna.

Wyrok, który zapadł w marcu, w sprawie o sygnaturze akt: IV CSK 285/16 wskazuje, że umowę należy rozumieć tak jak został napisana, nie tak jak jest rozumiana.

Wyrok z 14 lipca, w sprawie o sygn. akt: II CSK 803/16 daje natomiast odpowiedŸ na większoœć zadawanych dotychczas pytań. Sšd Najwyższy orzekł bowiem, że kredyt należy spłacać po takim samym kursie przez cały czas trwania umowy.

- Mówimy o sytuacji, w której klauzula walutowa jest skażona i odsyła do tabeli bankowej a nie do tabeli NBP. – mówił radca.

Korpalski zwrócił uwagę, że kredytobiorca, w chwili otrzymania œrodków od banku (po podpisaniu umowy) zostaje poinformowany o kursie, po jakim zostaje mu wypłacony kredyt. Z orzeczenia wynika, że należy znaleŸć ten kurs i według niego dokonywać spłat przez cały okres trwania umowy.

Ekspert przyznał, że jeœli sšdy przyjmš ten wyrok i zgodnie z nim będš orzekały, będzie to krok milowy w postępowaniach dot. kredytów frankowych.

Zobacz wideo z rozmowy

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL