Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Okulary przeciwsłoneczne - poradnik UOKiK

Fotolia
Co oznaczajš symbole na okularach przeciwsłonecznych? Czy w każdych możesz prowadzić samochód? - na te pytania odpowiedŸ można znaleŸć w poradniku przygotowanym przez UOKiK.
Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że z punktu widzenia przepisów o systemie oceny zgodnoœci, okulary przeciwsłoneczne sš œrodkami ochrony indywidualnej. Dlatego ich oznakowanie jest okreœlone przez prawo. Zgodnoœć okularów przeciwsłonecznych z wymaganiami potwierdza producent, który powinien umieœcić na nich znak CE. Oto porady przygotowane przez UOKiK: - Zwróć uwagę na oznakowanie, szukaj na okularach przeciwsłonecznych cyfr, które oznaczajš kategorię zastosowanego filtra – od 0 do 4. Im wyższa, tym większy stopień ochrony przed œwiatłem, ale też mniejsza zdolnoœć zauważania znaków drogowych, sygnalizacji œwietlnej czy innych uczestników ruchu. Dlatego, np. okulary przeciwsłoneczne z filtrem o kategorii 4 przeznaczone sš do używania w górach, czy na pustyni. Nie mogš być stosowane do jazdy samochodem.
- SprawdŸ informacje dodatkowe o typie filtra. Przykładowo fotochromowy reaguje na natężenie œwiatła. Im jaœniejsze otoczenie, tym ciemniejsza będzie szybka okularów przeciwsłonecznych. Z kolei filtr polaryzacyjny wyostrza obraz eliminujšc niepotrzebne odbicia. Jest on szczególnie wskazany do prowadzenia pojazdów. - W oznakowaniu okularów przeciwsłonecznych mogš być używane oznaczenia słowne lub piktogramy. Jeżeli producent użyje tylko piktogramów, powinien je wyjaœnić, objaœnienia powinny być w jęz. polskim - szukaj załšczonej informacji. - SprawdŸ, czy producent przewidział ograniczenia stosowania okularów przeciwsłonecznych, np. nie używać w solarium, przy prowadzeniu samochodów. - Przeczytaj instrukcję konserwacji i przestrzegaj jej, by okulary przeciwsłoneczne nie straciły swoich właœciwoœci, np. przez starcie czy porysowanie powłoki antyrefleksyjnej. - Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych kieruj się nie tylko ich cenš i wyglšdem, ale także warunkami, w których będziesz ich używać. Zbyt jasne lub za ciemne mogš powodować zmęczenie, a nawet doprowadzić do choroby oczu. - SprawdŸ, czy wielkoœć lub kształt oprawek nie będzie ograniczał twojego pola widzenia. - Jeœli trafisz na niewłaœciwie oznakowane okulary przeciwsłoneczne u sprzedawcy, skontaktuj się z Inspekcjš Handlowš. Na stronie urzędu znajdziesz również link do krajowego rejestru wyrobów niezgodnych lub stwarzajšcych zagrożenie lub unijnego systemu RAPEX (w języku angielskim), - Pomoc w razie problemów z reklamacjš wadliwych okularów przeciwsłonecznych uzyskasz u Rzeczników Konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach IH, pod numerem telefonu 801 440 220 lub mailowo – porady@dlakonsumentow.pl.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL