Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Rzšd zajmie się firmami oszukujšcymi seniorów

Adobe Stock
Rada Ministrów zajmie się problemem nieuczciwych firm, które nacišgajš przez telefon seniorów.

Seniorzy niechętnie składajš reklamację, nie walczš o swoje prawa, wierzš w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystujš to nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszechne jest podszywanie się pod sprzedawcę pršdu, wprowadzanie w błšd co do leczniczych właœciwoœci produktów.

– Konsumenci III wieku sš często oszukiwani i namawiani do kupna kosztownych sprzętów. Sprzedawcy wykorzystujš ich ufnoœć. Edukacja to jedno, ale na pewno potrzebne sš zmiany prawne, które zapewniš większe bezpieczeństwo tej grupie konsumentów. Zasługujš oni na największš troskę ze strony państwa – mówił w paŸdzierniku ubiegłego roku Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urzšd informował wówczas, iż rozważa m.in. wprowadzenie obowišzku nagrywania pokazów, na które zapraszane sš osoby starsze, czy okreœlenie limitu kwotowego przy kupowaniu produktów poza lokalem przedsiębiorcy.

Tymczasem jak informuje dzisiejszy "Super Express" w kancelarii premiera powstał specjalny zespół, któremu patronuje wicepremier Beata Szydło.

Po pierwszym spotkaniu, do którego doszło w kwietniu, Urzšd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczšł pracę nad zmianš prawa, aby oszuœci nie byli bezkarni, tak jak sš dzisiaj.

MSWiA i policja wspólnie będš informować emerytów o zagrożeniach, a resort zdrowia przekaże ostrzeżenia za poœrednictwem szpitali.

ródło: se.pl/rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL