Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Frankowicze kontra banki: Pozew zbiorowy czy indywidualny

Fotorzepa, Łukasz Solski
Wybór drogi sšdowej zależy od wielu czynników. Zbiorowo jest taniej, ale dłużej. Indywidualnie drożej, ale szybciej.

Idšc samodzielnie do sšdu, trzeba liczyć się z tym, że procedura przed sšdem pierwszej instancji potrwa od siedmiu miesięcy do półtora roku, a następnie na rozprawę przed sšdem drugiej instancji przyjdzie poczekać od pół roku do półtora roku.

Na rozpatrzenie pozwu grupowego 1247 frankowiczów nie wystarczyło pięć lat. Nawet jeœli następne postępowania okażš się łatwiejsze, to i tak będš powolniejsze od indywidualnych. Mimo że Sejm uchwalił już w pakiecie Morawieckiego zmiany, które przyspieszš postępowania grupowe. Nowe przepisy majš wejœć w życie 1 lipca.

Przy wyborze, czy przystšpić do pozwu zbiorowego czy walczyć z bankiem indywidualnie, istotne sš też ponoszone w toku sprawy koszty procesu. A te w indywidualnych sprawach sš wyraŸnie wyższe. Mogš wynieœć nawet ok. 15 tys. zł, przyjmujšc, że w pierwszej instancji odbędš się trzy rozprawy.

Za przygotowanie pozwu trzeba zapłacić ok. 6 tys. zł oraz po 2 tys. zł za udział w rozprawie. Do tego dochodzš koszty biegłego (minimum 1500 zł) oraz opłata sšdowa w wysokoœci 5 proc. żšdanej kwoty, maksymalnie 1 tys. zł. Przygotowanie apelacji bšdŸ odpowiedzi to kolejny wydatek, ok. 4 tys. zł.

Gdyby frankowicz miał przegrać w pierwszej instancji, nie mówišc o kolejnych, naraża się na stratę ok. 15 tys. zł własnych wydatków i musi się liczyć z tym, że mniej więcej drugie tyle będzie musiał zapłacić bankowi jako refundację jego kosztów procesu (prawników).

W postępowaniu grupowym koszty sš znacznie niższe niż w sprawie indywidualnej, choć w dużej mierze zależš od liczby członków w grupie. Im więcej członków, tym jest taniej. Wysoka jest bowiem opłata sšdowa od pozwu zbiorowego – wynosi 100 tys. zł. Nie ma jej jednak, jeżeli pozew wniósł rzecznik konsumentów.

Z kolei za przystšpienie do takiego pozwu trzeba zapłacić od ok. 1 tys. do 1,5 tys. zł, jeœli grupa liczy mniej niż 50 członków. Z tej kwoty zwykle częœć, ok. 500–750 zł, płaci się na poczštku, a resztę po wygraniu sprawy. Jeżeli jednak grupa jest bardzo liczna, to ta druga częœć może się okazać znacznie niższa. Przy mało licznej grupie koszt wyniesie więc do 5 tys. zł, a przy bardzo licznej, np. 1000 osób, nawet tylko 500 zł. Liczy się też moment przystšpienia do sporu. Zwykle po prawomocnym przyjęciu pozwu opłata jest wyższa.

Podane koszty sš przykładowe. Zależnie od kancelarii mogš być wyższe lub niższe. Na poczštku rozmów z prawnikiem warto jednak dopytać, ile maksymalnie może kosztować poprowadzenie sprawy.

– Wybór między pozwem zbiorowym czy indywidualnym zależy od preferencji: niski koszt czy szybkoœć – mówi krótko mecenas Marcin Szymański.

Niektóre kancelarie majš już też okreœlone strategie, np. najpierw występujš z pozwem o niewielkš kwotę, by potwierdzić abuzywnoœć klauzuli, a dopiero potem walczš o więcej.

– W naszej kancelarii klientom sugerujemy podjšć walkę z bankiem w postępowaniu indywidualnym o zapłatę, tj. zwrot nadpłat wynikajšcych z indeksacji umowy kredytowej. Bioršc pod uwagę, że bardzo trudno udowodnić nieważnoœć całej umowy kredytowej, a postępowania zbiorowe trwajš bardzo długo, uważamy, że to rozwišzanie jest najlepsze dla klienta – mówi mec. Beata Komarnicka-Nowak.

Szybciej znaczy drożej

Postępowanie indywidualne

I instancja

- 6 tys. zł za przygotowanie pozwu przeciwko bankowi i konieczne pisma do pierwszej rozprawy (częœć prawna zlecenia),

- 9 tys. zł przy tzw. pozwie przeciwegzekucyjnym (gdy bank wszczšł już egzekucję),

- 2 tys. zł za udział w jednej rozprawie,

- 1,5 tys. zł za wyliczenie przez specjalistę wartoœci przedmiotu sporu,

- 5 proc. żšdanej kwoty, maksymalnie 1 tys. zł – opłata sšdowa za wniesienie pozwu przeciwko bankowi.

Wyższe instancje

- 4 tys. zł za przygotowanie apelacji (bšdŸ odpowiedzi na apelację), tak samo za przygotowanie skargi kasacyjnej (bšdŸ odpowiedzi na skargę),

- 5 proc. żšdanej kwoty, maksymalnie 1 tys. zł – opłata sšdowa za wniesienie apelacji bšdŸ skargi kasacyjnej.

Postępowania zbiorowe

I instancja

- od 1 tys. do 1,5 tys. zł za przystšpienie do pozwu przy grupie liczšcej od 10 do 50 członków, przy czym częœć płatna jest po wygranej sprawie. Zwykle jest tak, że im liczniejsza grupa, tym niższa kwota płatna po wygranej,

- 100 tys. zł – opłata sšdowa od pozwu zbiorowego, do podziału na członków grupy (opłaty tej nie ma, gdy grupę reprezentuje rzecznik konsumentów).

Wyższe instancje

- 600–700 zł za apelację od każdego członka grupy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL