Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Rzecznik finansowy wystšpił do Sšdu Najwyższego ws. postanowień w umowach kredytowych

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Rzecznik finansowy wystšpił do Sšdu Najwyższego o rozstrzygnięcie, jak sšdy majš oceniać uczciwoœć niektórych postanowień umownych. Taka uchwała pomogłaby nie tylko kredytobiorcom.

– Z naszej analizy orzecznictwa wynika, że częœć sšdów uznaje, że dla oceny, czy indywidualna umowa zawiera nieuczciwe postanowienie, wystarczajšca jest jej treœć oraz okolicznoœci zawarcia. Częœć sšdów przyjmuje natomiast, że decydujšce znaczenie ma to, czy sporne postanowienie w praktyce wykonywane było nieuczciwie, a więc na niekorzyœć konsumenta – mówi Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy.

W uproszczeniu chodzi o ustalenie, czy konsument w indywidualnej sprawie ma wykazać przed sšdem tylko fakt wpisania do umowy klauzuli pozwalajšcej bankowi ustalać dowolnie i jednostronnie oprocentowanie na podstawie nieprecyzyjnych i nieweryfikowalnych dla konsumenta kryteriów. Stšd wniosek do Sšdu Najwyższego o rozstrzygnięcie tych wštpliwoœci.

Zdaniem rzecznika rację majš sšdy, które wymagajš od konsumentów wykazania, że klauzula godzi w równowagę kontraktowš stron i powoduje nieusprawiedliwionš dysproporcję praw i obowišzków wynikajšcych z umowy na niekorzyœć konsumenta. Częœć sšdów jednak uznaje, że należy wykazać, że dane postanowienie rzeczywiœcie naruszało interesy konsumenta. Musi on wykazać, że ponosił z tego tytułu np. wyższe opłaty. Taki wymóg stawia bardzo wysoko poprzeczkę dowodowš. Samo wykazanie nieuczciwoœci postanowienia bez wsparcia kogoœ biegłego w finansach jest trudne. Konieczne jest wyliczenie, o ile niższe byłyby odsetki przy zastosowaniu jasnych kryteriów.

Uchwała SN może mieć znaczenie nie tylko dla kredytobiorców, ale dla wszystkich konsumentów, którzy wnoszš o stwierdzenie bezskutecznoœci postanowień umownych.

– Pozytywnie oceniam kierowanie do SN wniosków o wykładnię przepisów. Zmorš postępowań z udziałem konsumentów sš różne standardy, które stosujš różne sšdy powszechne w sprawach podobnych czy wręcz identycznych z badanymi konstrukcjami prawnymi – ocenia adwokat Iwo Gabrysiak.

Podobnego zdania jest mecenas Mariusz Korpalski.

– Uchwała jest potrzebna. To jest ważne narzędzie ujednolicania orzecznictwa, którego zabrakło np. w sprawie opcji. Innym narzędziem byłoby utworzenie wydziałów ds. umów finansowych, jak w Niemczech czy Francji, o czym mówił ostatnio prezes UOKiK. Š?

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: m.domagalski@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL