Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Sšd: zmiana hotelu na lepszy może zmarnować urlop

123RF
Zmiana hotelu, i to nawet na taki o wyższym standardzie, może zmarnować urlop. Należy się więc zadoœćuczynienie.

Turyœci wykupili wycieczkę do Włoch. Mieli mieszkać w trzygwiazdkowym hotelu przy piaszczystej plaży. Hotel dysponował kortem tenisowym z oœwietleniem, dużym basenem i kajakami. Aktywny wypoczynek miał dla nich znaczenie, bo byli nauczycielami wychowania fizycznego. Biuro oferowało wycieczki fakultatywne, którymi para również była zainteresowana. Planowała też wybrać się na oddalonš o 120 km Sycylię.

Po wylšdowaniu we Włoszech zamiast na południe autokar zawiózł ich na północ do hotelu oddalonego o ponad 200 km od Sycylii. Wprawdzie miał on cztery gwiazdki, ale leżał 900 m od kamienistej plaży. Można się było na niš dostać busem kursujšcym w okreœlonych godzinach. Również hotelowy basen nie spełniał oczekiwań pary. Kortu i kajaków nie było w ogóle. Nie organizowano też wycieczki, którš para była zainteresowana. Z wyprawy na Sycylię turyœci zrezygnowali ze względu na odległoœć.

Po powrocie z wakacji wystšpili o zadoœćuczynienie za zmarnowany urlop oraz o odszkodowanie.

Zdaniem sšdu pierwszej instancji pobyt powodów w hotelu zastępczym nie spełnił standardów, którymi kierowali się przy wyborze obiektu. Doznali też stresu w zwišzku z niespodziewanš zmianš hotelu. Sšd przyznał im więc zadoœćuczynienie 2 tys. zł. Powodowie nie wykazali, że w wyniku nienależytego wykonania umowy ponieœli szkodę majštkowš. Dlatego oddalono ich żšdanie o odszkodowanie.

Zasšdzona kwota nie satysfakcjonowała turystów. Złożyli więc apelację, którš sšd drugiej instancji uznał częœciowo za zasadnš. Przepisy nie mówiš wprawdzie wedle jakich kryteriów ustalać wysokoœć zadoœćuczynienia, ale sšd powinien wzišć pod uwagę okolicznoœci sprawy majšce wpływ na rozmiar krzywdy.

Zadoœćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i musi przedstawiać odczuwalnš wartoœć. Pozwany nie zaoferował powodom œwiadczenia, które byłoby w stanie zniwelować skutki negatywnych przeżyć. Nie ma przy tym znaczenia liczba gwiazdek. Hotel, w którym turyœci planowali spędzić urlop, był gorszej kategorii, ale miał lepszš infrastrukturę sportowš. Š?

Sygnatura akt: II Ca 339/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL