Prenumerata 2018 już w sprzedaży - SPRAWDŹ!

Konsumenci

TSUE o kosztach połączenia z numerem obsługi posprzedażowej

123RF
Koszty połączenia z numerem telefonicznym obsługi posprzedażowej nie mogą przekraczać kosztów zwykłego połączenia – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa, jaką zajmował się Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczył niemieckiej spółki comtech, która sprzedaje artykuły elektryczne i elektroniczne. Na swojej stronie internetowej podaje ona numer telefonu obsługi posprzedażowej rozpoczynający się prefiksem 0180, który jest powszechnie używany w Niemczech do obsługi serwisowej według taryfy krajowej. Koszt połączenia z tym numerem specjalnym przekracza jednak koszt zwykłego połączenia z numerem linii stacjonarnej lub z numerem w sieci ruchomej.

Niemieckie stowarzyszenie zajmujące się zwalczaniem nieuczciwych praktyk handlowych wniosło do sądu okręgowego w Stuttgarcie o nakazanie spółce comtech zaprzestania tej praktyki handlowej, którą uważa za nieuczciwą.

W tym kontekście, przed rozstrzygnięciem sprawy, sąd zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy przedsiębiorca posiada linię telefoniczną przeznaczoną do telefonicznego kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, konsument nie był zobowiązany do płacenia taryfy wyższej niż taryfa podstawowa stosowana w odniesieniu do połączeń z taką linią. W dyrektywie tej nie zdefiniowano jednak pojęcia „taryfy podstawowej".

W czwartkowym wyroku Trybunał orzekł, że pojęcie „taryfy podstawowej" należy interpretować w ten sposób, że koszt dotyczącego zawartej umowy połączenia telefonicznego z eksploatowaną przez przedsiębiorcę linią obsługi serwisowej nie może przekraczać kosztu połączenia ze zwykłą linią geograficzną w sieci stacjonarnej lub w sieci ruchomej.

Zdaniem Trybunału termin „taryfa podstawowa" oznacza w języku potocznym koszt zwykłego połączenia. Zarówno kontekst, w jakim pojęcie to jest używane w dyrektywie, jak i cel dyrektywy, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, potwierdzają, że pojęciu temu należy przypisać jego zwyczajowe znaczenie.

- Gdyby bowiem przedsiębiorcy byli uprawnieni do stosowania taryf wyższych niż taryfa za połączenie zwykłe, konsumenci mogliby zostać zniechęceni do korzystania z linii obsługi serwisowej w celu uzyskania informacji dotyczących zawartej umowy lub w celu dochodzenia swych praw, w szczególności w dziedzinie gwarancji lub odstąpienia od umowy – wskazał Trybunał.

Trybunał wyjaśnił przy tym, że jeśli koszt zwykłego połączenia nie jest przekroczony, to kwestia, czy dany przedsiębiorca czerpie zyski z eksploatacji takiej linii obsługi serwisowej, jest pozbawiona znaczenia.

Wyrok w sprawie C-568/15 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV / comtech GmbH

Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL