Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Reebok nie dyskryminuje meżczyzn

123RF
Komisja Etyki Reklamy rozpoznała skargę konsumenckš na reklamę spólki Adidas Poland Sp. z o.o.
Skarżšcy zarzucił, że spółka poporzez internetowy spot dysktyminuje mężczyzn(Sygn. akt: K/102/16). Zdaniem konsument w reklamie obuwia Reebok ukazano jako zwycięzców same kobiety, a mężczyzn jedynie jako przegranych. - Oglšdajšc jš czuję się słabszy aniżeli płeć przeciwna - czytamy w skardze. W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzecznš z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że nie była ona prowadzona w poczuciu odpowiedzialnoœci społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodnš z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myœl którego „reklamy nie mogš zawierać elementów, które zawierajš treœci dyskryminujšce, w szczególnoœci ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowoœć.". Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę. Zespół orzekajšcy nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm kodeksu etyki reklamy zarzucanych przez skarżšcego. W opinii zespołu przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treœci dyskryminujšcych mężczyzn.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL