Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Kontrola IH: Duży problem z cenami w małych sklepach

AdobeStock
UOKiK poinformował o wykryciu przez Inspekcję Handlowš nieprawidłowoœci w ponad 78 proc. sklepów z tradycyjnš obsługš.

Kontrola wykazała, że sklepy te majš one ogromny problem z informowaniem o cenach, zwłaszcza jednostkowych, czyli np. za kilogram lub litr. Zdarzały się też przypadki niedowagi czy naliczania w kasie wyższej ceny niż na półce, ale i tak klienci sš tu rzetelniej obsługiwani niż w sklepach samoobsługowych.

Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowała 165 sklepów i stoisk z tradycyjnš obsługš, czyli ze sprzedawcš za ladš. Sprawdzała przede wszystkim, jak informujš o cenach i czy nie oszukujš klientów. Inspektorzy udali się m.in. do tych sklepów, na które wczeœniej były skargi. Ogólnopolska kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. UOKiK porównał jej wyniki z wynikami podobnej, którš IH przeprowadziła pół roku wczeœniej w sklepach samoobsługowych.

Sklepy z tradycyjnš obsługš majš największy problem z podawaniem informacji o cenach. Powinny je umieszczać na wywieszce lub na towarze. Sprzedawcy nie wywišzujš się z tego obowišzku najczęœciej z powodu niewiedzy. Inspektorzy wzięli pod lupę ponad 30 tys. produktów żywnoœciowych i mieli zastrzeżenia do ponad 6 tys. z nich (19,6 proc.). W przypadku aż 90,5 proc. zakwestionowanych towarów na wywieszkach brakowało informacji o tzw. cenie jednostkowej (np. za kilogram, litr), a przy co pištym (20 proc.) nie było żadnej informacji o cenie. W sklepach samoobsługowych IH odnotowała brak cen jednostkowych w przypadku 68 proc. zakwestionowanych produktów, a jakiejkolwiek wywieszki z cenš – w 26,7 proc.

Tradycyjne sklepy wypadły natomiast lepiej od samoobsługowych pod względem rzetelnoœci. Było w nich o połowę mniej takich nieprawidłowoœci, jak inna cena na półce, a inna przy kasie, oszustwa na wadze, doliczanie na paragonie rzeczy, których klient nie kupił. Takie przypadki kontrolerzy stwierdzili w 8,5 proc. sklepów z obsługš i w 17 proc. samoobsługowych.

Ogółem IH wykryła nieprawidłowoœci w 78,2 proc. skontrolowanych sklepów z obsługš (wczeœniej w 62,8 proc. samoobsługowych). W efekcie wydała 52 decyzje, w których ukarała przedsiębiorców za błędne informowanie o cenach – w sumie będzie ich to kosztować ponad 17,5 tys. zł. Nałożyła też 22 mandaty (w sumie 3100 zł) za niezalegalizowane wagi czy brak informacji o tym, że alkohol szkodzi.

Informacje o wynikach poszczególnych kontroli można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach IH.

UOKiK alarmuje: konsumencie, sprawdzaj ceny:

- Ceny znajdziesz: na towarze, na wywieszce, w cenniku lub katalogu. Sprzedawca musi o nich informować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeœli podaje je tylko ustnie, to łamie prawo.

- Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, których sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny, cena musi się znaleŸć na opakowaniu lub na wywieszce.

- Porównuj, ile kosztujš podobne produkty. Ułatwiajš to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowišzek je podawać.

- Jeœli cena przy kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić danš rzecz taniej.

- Masz wštpliwoœci, skontaktuj się z Inspekcjš Handlowš.

ródło: UOKiK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL