Konsumenci

#RZECZoPRAWIE - Paweł Zagaj: nowy sposób polubownego rozwiązywania sporów z instytucjami finansowymi

Paweł Zagaj
rp.pl
Od jutra obowiązują nowe możliwości polubownego rozwiązywania sporów z instytucjami finansowymi. Co to oznacza dla ich klientów - mówił w programie #RZECZoPRAWIE Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego.

Kilkanaście milionów klientów banków, towarzystw ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych może od jutra skorzystać z szybszej i tańszej procedury pozasądowego rozwiązywania sporów. Na czym ma ona polegać? - pytał Mateusz Rzemek gościa swojego programu.

Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego:

- Procedura opiera się na rozwiązaniach obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Rzecznik Finansowy będzie rozwiązywać spory na zasadzie bezstronności i niezależności oraz z zachowaniem poufności postępowania. Oprócz Rzecznika Finansowego kompetencje do rozwiązywania sporów będzie miał  także Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego czy Arbiter Bankowy w sektorze bankowym.

 

Żeby można było taką procedurę wdrożyć, klient musi złożyć reklamację. Gdy otrzyma niesatysfakcjonującą odpowiedź od instytucji finansowej albo gdy tej odpowiedzi nie dostanie, ma prawo złożyć wniosek o rozwiązanie sporu w trybie polubownym. Rzecznik ocenia ten wniosek. Od jutra postępowanie zostanie wszczęte automatycznie, jeśli wniosek będzie spełniał minimum cztery wymogi. Co istotne dla klientów -  wszczęcie postępowania przerwie bieg przedawnienia roszczeń. Ocenie będzie podlegać m.in. to, czy klient faktycznie jest zdecydowany na postępowanie polubowne, czy też raczej chodzi mu o podjęcie przez Rzecznika interwencji. W postępowaniu interwencyjnym Rzecznik Finansowy nie jest bezstronny, występuje po stronie klienta. I takie postępowanie często jest właściwe na początek, zwłaszcza, gdy klient jest mocno przekonany o swoich racjach. Jeśli nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, można podjąć postępowanie polubowne. W postępowaniu polubownym trzeba być bowiem przygotowanym  na pewne ustępstwa wobec drugiej strony sporu.

Jak przygotować reklamację do instytucji finansowej? W dowolnej formie, ale najlepiej pisemnie. Jeśli reklamacja nie da oczekiwanego rezultatu, można skierować  wniosek do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego.  We wniosku trzeba podać dokładną nazwę drugiej strony sporu i bardzo precyzyjnie określić żądanie. To nie musi być kwota pieniędzy, ale np. określone zachowanie instytucji finansowej. Można np. żądać restrukturyzacji kredytu, a konkretna kwota będzie dopiero rezultatem postępowania polubownego. Trzeba też uzasadnić wniosek, podać kopie dokumentów na potwierdzenie roszczeń. Klient we wniosku musi podać swoje dane i oczywiście się pod nim podpisać.

To, co jest istotne - postępowanie przed Rzecznikiem  jest jedynym postępowaniem polubownym obowiązkowym dla podmiotów rynku finansowego. To duży krok naprzód.

Za wniosek o postępowanie polubowne trzeba zapłacić 50 zł, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Postępowanie powinno trwać 90 dni, choć zwykle trwa dłużej.

Rozstrzygnięcie w postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem może zakończyć się ugodą. Jeśli ugody nie będzie, Rzecznik ma obowiązek przygotować opinię o sprawie, która może być wykorzystana w sądzie, jeśli klient zdecyduje się tam dochodzić roszczeń.

#RZECZoPRAWIE: Paweł Zagaj - Szybsze rozwiązywanie sporów z ubezpieczycielami i bankami

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL