Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikty zbrojne

Porównanie armii Korei Północnej i Korei Południowej

AFP
W zwišzku z rosnšcym napięciem na Półwyspie Koreańskim AFP porównała potencjał wojskowy Korei Północnej i Korei Południowej.

3 wrzeœnia Północ przeprowadziła szóstš próbnš detonację bomby atomowej (Korea Północna twierdzi, że zdetonowano bombę wodorowš). Zdetonowana bomba miała siłę ok. 50-60 kiloton i wywołała wstrzšs o sile 6,3 stopnia w skali Richtera.

Detonacja bomby atomowej zwiększyła napięcie w rejonie Półwyspu Koreańskiego. Wczeœniej reżim Kim Dzong Una przeprowadził w lipcu dwie próby rakietowe z użyciem międzykontynentalnych pocisków Hwasong-14. Korea Północna twierdzi też, że opracowała technologię pozwalajšcš jej na uzbrajanie takich rakiet w głowice atomowe. Pjongjang oœwiadczył również, że w zasięgu jego rakiet znajduje się całe terytorium USA. Kim Dzong Un groził również wystrzeleniem rakiety w kierunku wyspy Guam - należšcego do USA terytorium nieinkorporwanego, na którym znajduje się amerykańska baza wojskowa.

W zwišzku z tym, że według ekspertów jakakolwiek akcja militarna przeciwko Korei Północnej wywołałaby natychmiastowy atak Północy na Koreę Południowš, AFP porównała potencjał wojskowy obu państw.

Południe, w odróżnieniu od Północy, nie dysponuje własnš broniš atomowš - w przypadku użycia wobec niej tego rodzaju broni mogłaby jednak liczyć na odwet z użyciem broni atomowej ze strony USA.

Korea Północna dysponuje liczniejszš od Południa armiš - Północ dysponuje czwartš najliczniejszš armiš na œwiecie (liczy ok. miliona żołnierzy). Liczniejsza armie majš jedynie Indie, USA i Chiny. Z kolei Południe może wystawić armię liczšcš 495 tys. żołnierzy.

Północ ma również przewagę jeœli chodzi o artylerię - dysponuje nieco ponad 32 tysišcami jednostek takiego sprzętu (przy nieco ponad 11 tysišcach jednostkach południowokoreańskiej artylerii). Północ ma także niemal trzy razy więcej okrętów podwodnych (70 przy 23 okrętach tego typu we flocie Korei Południowej) i czołgów (4060 przy ok. 2400 czołgach Południa).

Południe ma natomiast minimalnš przewagę jeœli chodzi o samoloty bojowe (556 przy 545 samolotach Północy), dużš przewagę jeœli chodzi o okręty wojenne (23 do 3) i œmigłowce (602 do 286). Korea Południowa ma także więcej transporterów opancerzonych (ok. 3600 do ok. 2500). Północ dysponuje natomiast prawdopodobnie broniš chemicznš (wielkoœć jej zapasów Seul szacuje nawet na 5 tysięcy ton).

Osobnš kwestiš pozostaje jednak jakoœć sprzętu posiadanego przez Koreę Północnš. Najnowoczeœniejszymi samolotami posiadanymi przez lotnictwo tego kraju sš MiG-i 29, których Pjongjang ma ok. 40. We flocie powietrznej znajdujš się jednak samoloty projektowane jeszcze w latach 50-tych, a nawet 40-tych (np. Ił-28). Lotnictwo Korei Południowej jest znacznie nowoczeœniejsze - dysponuje m.in. ok. 150 myœliwcami typu F-16. Również okręty podwodne Korei Północnej sš w większoœci przestarzałe.

Największym wyzwaniem dla Korei Południowej byłoby więc odparcie ewentualnego ataku rakietowego, w tym z użyciem rakiet z głowicami atomowymi. Obronę przeciwrakietowš ma zapewnić Korei Południowej rozmieszczany w tym kraju od marca 2017 roku przez USA system THAAD. 

 

ródło: AFP

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL