Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt na Ukrainie

Kijów: stan wyjštkowy w energetyce

Bloomberg
Kijów wprowadził stan wyjštkowy w energetyce. Powodem jest przerwanie połšczeń z terenami opanowanymi przez separatystów. Warszawa może pomóc dostawami pršdu.

Po półtora miesišca blokowania linii kolejowych prowadzšcych z Donbasu prezydent Poroszenko wprowadził stan wyjštkowy w sektorze energetycznym.

Weterani walk z separatystami – którzy w œrodku zimy usiedli na torach kolejowych – żšdajš przerwania „handlu na krwi". Ukraina kupuje bowiem u separatystów węgiel do swoich elektrowni.

– To jest prowokowanie konfliktów społecznych – powiedział o działaniach weteranów kijowski analityk Wołodymyr Fesenko. Ukraińskie elektrociepłownie i elektrownie sš uzależnione od dostaw antracytu z Donbasu, przede wszystkim te ogrzewajšce duże miasta, jak Kijów i Charków. Ale władze nie zdecydowały się na użycie siły wobec weteranów, większoœć opinii publicznej jest po ich stronie.

W tej sytuacji Kijów zaczšł poszukiwać alternatywnych Ÿródeł dostaw. – Polski węgiel się nie nadaje, to musi być antracyt – mówi Fesenko. – O ile nam wiadomo, do czterech elektrowni ukraińskich, mogšcych z uwagi na rozwišzania techniczne wykorzystywać polski węgiel, surowiec dostarcza Bogdanka – poinformowano „Rzeczpospolitš" w Katowickim Holdingu Węglowym. Sam holding nie ma nadwyżek, które mógłby sprzedać na wschód.

Lubelska zaœ kopalnia ma dodatkowe zapytania z Ukrainy o zwiększenie dostaw. Ale z powodu ograniczonych mocy wydobywczych nie jest w stanie ich wypełnić. – Nie przewidujemy znaczšcych dostaw węgla na Ukrainę w najbliższym czasie, ze względu na nasze zobowišzania kontraktowe wobec klientów w Polsce, które obejmujš zdecydowanš większoœć naszej obecnej produkcji – tłumaczy Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki.

Kopalnia w cišgu ostatnich pięciu miesięcy sprzedała na Ukrainę 250 tys. ton węgla.

Pierwsza blokada dostaw z Donbasu miała miejsce jeszcze zimš na przełomie 2014 i 2015 roku, kolejna wiosnš 2015. Ale wtedy dostawy wstrzymywali separatyœci. Dwa lata temu prezydent Poroszenko polecił opracowanie planu zmiany donbaskiego węgla na inny, ale teraz okazało się, że nic nie zostało zrobione.

W Kijowie podejrzewajš, że za tym sabotażem stoi właœciciel donbaskich kopalń, multimiliarder Rinat Ahmetow. Jego zakłady znajdujš się po obu stronach frontu, ale on doskonale sobie radzi mimo wojny. Przy okazji obecnej blokady wyszło na jaw, że Kijów kupował donbaski antracyt, a potem sam go eksportował, mimo że brakowało go w kraju. Prawdopodobnie robiły to firmy Ahmetowa, legalizowały na Ukrainie swój surowiec, a potem odsprzedawały go dalej. Pod naciskiem oburzonej opinii publicznej prokuratura wszczęła œledztwo w tej sprawie.

– Według rzšdowych ekspertów zmiana paliwa w elektrowniach potrwałaby trzy–pięć lat i kosztowała ok. 800 mln dolarów rocznie. Niezależni specjaliœci sšdzš, że o połowę krócej, ale i tak potrzebne sš duże pienišdze – mówi Fesenko.

Blokada może doprowadzić też do braków energii elektrycznej na Ukrainie. Jak wynika z naszych informacji, Polskie Sieci Elektroenergetyczne gotowe sš wspomóc Ukraińców naszym pršdem. Zwłaszcza że Polska w 2015 r. korzystała z interwencyjnej pomocy, gdy sami mieliœmy kłopoty. Nasze ministerstwo energii poinformowało „Rzeczpospolitš", że obecnie Polska importuje niewielkie iloœci energii lokalnym połšczeniem Zamoœć–Dobrotwór. „Przepływ w kierunku przeciwnym nie był dotychczas praktykowany. Jeœli jednak warunki techniczne na to pozwolš, ministerstwo nie widzi przeszkód" – stwierdził resort.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL