Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt izraelsko-palestyński

Czy czeka nas trzecia intifada Palestyńczyków?

Ismail Hanija, szef Hamasu
Shutterstock
Nie wiadomo, czy w œlad za deklaracjš w sprawie Jerozolimy prezydent USA przedstawi jakiœ plan pokojowy. Na razie na to nie wyglšda.

Pierwsze protesty Palestyńczyków miały miejsce już w œrodę w Gazie. Jeszcze przed deklaracjš Donalda Trumpa uznajšcš Jerozolimę za stolicę Izraela i przeniesienia tam ambasady USA. W czwartek doszło do starć z policjš i zamieszek na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Największa fala protestów spodziewana jest w pištek po muzułmańskich modlitwach. Radykalny Hamas, w którego władaniu jest Strefa Gazy, nawołuje do trzeciego w ostatnich dwu dekadach powstania palestyńskiego. – To wypowiedzenie wojny Palestyńczykom – mówi Ismail Hanija, szef Hamasu.

Nie widać jednak, aby wœciekłoœć Palestyńczyków przybierała postać intifady. Na Zachodnim Brzegu ogłoszono strajk generalny. Izraelska armia i siły policyjne sš w stanie pogotowia.

Oburzenie w œwiecie muzułmańskim jest ogromne, ale jak na razie nie sposób ocenić, jakie osišgnie ostatecznie rozmiary. W pištek zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ, w sobotę obradować będzie Liga Państw Arabskich, a w œrodę Organizacja Współpracy Islamskiej. Od przyjętych na tych gremiach decyzji zależeć będzie nie tylko dalszy przebieg protestów ale i losy martwego od lat procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.

Wœród obserwatorów wydarzeń w tej częœci œwiata przeważa poglšd, że w obecnej sytuacji o palestyńsko-izraelskich negocjacjach pokojowych można na długo zapomnieć. – Nic nie wskazuje na to, aby USA miały jakiœ plan, na podstawie którego można by mówić o szansach na pewne uregulowanie konfliktu – mówi „Rzeczpospolitej” sir Richard Dalton, były brytyjski konsul generalny w Izraelu.

Niewykluczone, że pojawiš się na ten temat nowe informacje w czasie wizyty w Izraelu za dwa tygodnie wiceprezydenta Mike’a Pence’a. Ma on również odwiedzić Betlejem i przyjęcie, z jakim się tam spotka, œwiadczyć będzie o nastrojach Palestyńczyków i władz Autonomii Palestyńskiej.

Waszyngton liczy na to, że po fali poczštkowego oburzenia œrodowisk muzułmańskich przyjdzie czas na refleksję i reanimację procesu pokojowego trwajšcego formalnie od palestyńsko-izraelskiego porozumienia pokojowego z Oslo w 1993 roku. Zakładało ono powstanie państwa palestyńskiego (tzw. two state solution).

W końcu Trump nie użył ani razu terminu „zjednoczona” Jerozolima ani też nie twierdził, że będzie stolicš państwa żydowskiego na zawsze. Takie okreœlenia zawiera izraelska ustawa konstytucyjna z 1980 roku o statusie Jerozolimy jako stolicy państwa.

Donald Trump oœwiadczył też, że jego deklaracja nie przesšdza o przyszłym statusie Jerozolimy, zakresie suwerennoœci nad miastem oraz jego granicami. – O tych sprawach powinny zadecydować zainteresowane strony – powiedział Trump. Słowa te można interpretować jako furtkę bezpieczeństwa dla przyszłych rozmów pokojowych.

– Problem w tym, że Trump nie dokonał w swym przemówieniu podziału na zachodniš i wschodniš częœć miasta, co wskazuje, że traktuje całe miasto jako częœć państwa żydowskiego – tłumaczy Richard Dalton. Tymczasem w rozumieniu prawa międzynarodowego wschodnia Jerozolima jest terytorium okupowanym od wojny w 1967 roku. Nie jest więc uznawana ani de facto, ani de iure za częœć państwa żydowskiego. Deklaracja Trumpa sugeruje, że ta częœć tworzy jednoœć z zachodniš i pełni funkcję stolicy. Przy tym prawo międzynarodowe zakazuje akwizycji terytorium przy użyciu siły.

„Stawianie sprawy w taki sposób, jak to uczynił Trump, jest sprzeniewierzeniem statusu gwaranta procesu pokojowego i kwestionowaniem porozumienia z Oslo poczštkujšcego ten proces” – pisze w swej ekspertyzie Hussein Ibish z prestiżowego waszyngtońskiego Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW).

W Izraelu decyzja Trumpa została przyjęta z radoœciš. Premier Beniamin Netanjahu jest przekonany, że w œlady USA pójdš obecnie inne państwa. Relacje na ten temat sš oczywiœcie na czołowych miejscach wszystkich izraelskich mediów. – Deklaracja Trumpa nie wywołuje jednak większych emocji w społeczeństwie. Nikt nie ma przecież wštpliwoœci, że Jerozolima jest stolicš naszego kraju i żadna deklaracja niczego tu nie zmienia. W œrodowiskach prawicowych jest nieco inaczej, gdyż to tam oczekiwano z największš cierpliwoœciš na oœwiadczenie amerykańskiego prezydenta – mówi „Rzeczpospolitej” Avi Scharf, szef internetowego serwisu „Haaretz”.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL