Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikt Polska-Izrael

Czarzasty: Czy teraz wyślemy GROM do Izraela?

tv.rp.pl
- Zrobiliœmy awanturę - tak lider SLD Włodzimierz Czarzasty ocenił sposób w jaki znowelizowano ustawę o IPN.

Zdaniem Czarzastego ustawę o IPN w częœci, w której ustawodawca umieœcił przepisy majšce pomóc w walce z okreœleniem "polskie obozy œmierci" można było przeprowadzić "rozsšdniej, mšdrzej, w okreœlonym czasie". Nowelizacja wprowadzajšca karę do trzech lat więzienia za przypisywanie narodowi polskiemu - wbrew faktom - odpowiedzialnoœci za zbrodnie popełnione w czasie wojny. Izrael uznał to za próbę ukrywania prawdy o zbrodniach Polaków.

Lider SLD pytany o to, co zrobiłby gdyby był dziœ szefem MSZ stwierdził, że "namawiałby Izrael do złagodzenia stanowiska", a jednoczeœnie "namawiałby do zmiany ustawy". Czarzasty zwrócił uwagę, że intencjš ustawodawcy była walka z okreœleniem "polskie obozy œmierci", a tymczasem "tego stwierdzenia w ogóle nie ma w ustawie". 

Według Czarzastego sankcja karna przewidziana przez ustawę to "beznadziejny zapis". - Jest taki polityk (Yair) Lapid. Powiedział o nas już najgorsze rzeczy, to w zwišzku z tym GROM tam wyœlemy do tego Izraela? - kpił Czarzasty. Dodał, że ustawa w tym fragmencie jest "nierealna".

Lider SLD ubolewał też, że "niezręczny" sposób przeprowadzenia procesu ustawodawczego ws. ustawy o IPN sprawił, że "wróciliœmy do najgorszych czasów, zwišzanych z antysemityzmem".

Komentujšc słowa Jarosława Kaczyńskiego, który 10 lutego nazwał antysemityzm "chorobš umysłu", Czarzasty stwierdził, że to sytuacja, w której "najpierw kozę wprowadza się do pokoju, narobi bałaganu, potem kozę wyprowadza i mówi 'o, jak jest szczęœliwie'". Władzy zarzucił, że ta"zlikwidowała radę do spraw dyskryminacji rasowej, zespół do obrony praw człowieka", a prokuratura "wnioskowała o zmniejszenie kary dla pana (Piotra) Rybaka za spalenie kukły Żyda".

- Wszystko w takich rzeczach zaczyna się od słowa. Albo ktoœ reaguje, albo nie - wyjaœnił.

ródło: TVN24

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL